Структурна схема

1Адміністрація Інституту
 Директор
 Заступник директора по науковій роботі
 Заступник директора з науково-лікувальної роботи
 Заступник директора з загальних питань
 Вчений секретар
 Головний лікар
 Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
 Головний бухгалтер
 Головна медична сестра
2Апарат управління
2.1.Бухгалтерія
2.2.Планово-економічний відділ
2.3.Відділ кадрів
2.4.Канцелярія
3.Науково-дослідні підрозділи
3.1.Підрозділи досліджень з біології старіння (сектор біології старіння)
3.1.1.Відділ біології старіння та експериментального подовження життя
3.1.1.1.Група експериментального подовження життя
3.1.2.Лабораторія патофізіології і імунології
3.1.3.Лабораторія епігенетики
3.1.4.Лабораторія морфології і цитології
3.1.5.Лабораторія математичного моделювання процесів старіння
3.1.6.Лабораторія геріатричної фармакології
3.2. Підрозділи досліджень з клінічної геронтології та геріатрії (сектор клінічної геронтології та геріатрії)
3.2.1.Відділ клінічної фізіології і патології внутрішніх органів:
загально терапевтичне відділення.
3.2.2.Відділ фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи:
відділення екстрапірамідних захворювань нервової системи.
3.2.3.Відділ вікової фізіології і патології нервової системи:
відділення вікової патології нервової системи:
3.2.4.Відділ судинної патології головного мозку:
відділення реабілітації хворих з порушенням мозкового кровообігу.
3.2.5.Відділ клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату:
відділення патології опорно-рухового апарату.
3.2.6.Відділ клінічної та епідеміологічної кардіології:
відділення клінічної та епідеміологічної кардіології.
3.2.7.Відділ вивчення вік асоційованих кардіометаболічних захворювань
3.3.Підрозділи досліджень з соціальної геронтології та герогігієни
3.3.1.Лабораторія професійно-трудової реабілітації
3.3.2.Лабораторія геродієтетики
3.3.3.Лабораторія соціальної геронтології
4Науково-організаційні підрозділи
4.1.Науково-організаційний відділ
5Науково-інформаційні підрозділи
5.1.Відділ інформаціонного аналізу
5.2.Наукова бібліотека ІУ групи
6.Клінічні підрозділи
6.1.Терапевтичне відділення з денним стаціонаром
6.2.Загально-клінічне відділення 
6.3.Консультативне поліклінічне відділення
6.4.Відділення терапевтичної та ортопедичної стоматології
6.5.Фізіотерапевтичне відділення
6.6.Аптека
7.Діагностичні підрозділи
7.1.Відділення функціональної діагностики
7.2.Клінічна лабораторія
7.3.Відділення променевої діагностики
7.4.Кабінет ультразвукових досліджень
7.5.Кабінет медичної статистики
8.Господарський підрозділ
8.1.Господарська частина
8.2.Інженерна група
8.3.Інші
8.3.2.Редакційно-видавнича група
Витяг зі статуту Інституту

В штаті Інституту – понад 500 співробітників, серед них близько 100 – науковці.
Потужний науковий потенціал складають: 27 докторів наук (з них – 1 академік, 2 член-кореспондента, 14 професорів), 32 кандидата наук.

Серед науковців інституту – 14 лауреатів Державної премії, 8 Заслужених діячів науки і техніки України.
Виконавці кращих робіт в галузі вікової фізіології, імунології, клінічної геронтології стали лауреатами премій України ім. О.О.Богомольця, М.Д.Стражеска, І.І.Мечникова, а також С.П.Боткіна (РАМН). Міжнарод­ні відзнаки – медалі ім. Ф.Верцара Європейської асоціації геронтологів одержали (1986 р.) всесвітньо відомі засновники наукових шкіл: з клінічної геронтології – академік Д.Ф.Чеботарьов, з біології старіння – академік В.В.Фролькіс.
Президентська медаль Міжнародної асоціації геронтологів одержана академіком Д.Ф.Чеботарьовим (2003р.)