Структурна схема

Наразі у секторі біології старіння лабораторії фізіології, радіобіології, ендокринології були об’єднані у відділ експериментального подовження життя, а лабораторія регуляції метаболізму об’єднана з лабораторією епігенетики.

В штаті Інституту – понад 600 співробітників, серед них більш ніж 100 – науковці.
Потужний науковий потенціал складають: 33 доктора наук (з них – 2 академіка, 2 член-кореспондента, 12 професорів), 44 кандидата наук.

Серед науковців інституту – 14 лауреатів Державної премії, 8 Заслужених діячів науки і техніки України.
Виконавці кращих робіт в галузі вікової фізіології, імунології, клінічної геронтології стали лауреатами премій України ім. О.О.Богомольця, М.Д.Стражеска, І.І.Мечникова, а також С.П.Боткіна (РАМН). Міжнарод­ні відзнаки – медалі ім. Ф.Верцара Європейської асоціації геронтологів одержали (1986 р.) всесвітньо відомі засновники наукових шкіл: з клінічної геронтології – академік Д.Ф.Чеботарьов, з біології старіння – академік В.В.Фролькіс.
Президентська медаль Міжнародної асоціації геронтологів одержана академіком Д.Ф.Чеботарьовим (2003р.)