ЛАБОРАТОРІЯ МОРФОЛОГІЇ ТА ЦИТОЛОГІЇ

ЛАБОРАТОРІЯ МОРФОЛОГІЇ ТА ЦИТОЛОГІЇ

Professor TYu Kvitnitskaya-Ryzhova
Т.Ю. Квітницька-Рижова

Керівник – доктор біологічних наук, професор Тетяна Юріївна Квітницька-Рижова

Лабораторія заснована в 1959 р. і спочатку (до 1964 р.) мала назву «лабораторія патоморфології». Її керівниками були професор Михайло Костянтинович Даль (1959–1961), професор Наталія Олексіївна Левкова (1961–1965), професор Олександра Семенівна Ступіна (1965-1990).

Робота за електронним мікроскопом
Робота за електронним мікроскопом

Основним напрямком досліджень протягом усього періоду існування лабораторії було і залишається системне вивчення структурних та ультраструктурних механізмів клітинного старіння як основи вікових змін різних органів і систем, а також розвитку вік-залежної патології. Встановлення структурних механізмів старіння на органному, тканинному, клітинному та субклітинному рівнях вважається одним з фундаментальних напрямків геронтологічної науки, що створює необхідне підґрунтя для будь-яких подальших розробок (вивчення морфогенезу різних патологічних станів в різному віці, пошук нових підходів для їх корекції, вікові особливості клітинної відповіді на різні експериментальні впливи).

За допомогою комплексу класичних та сучасних методів досліджень (світлова та електронна мікроскопія, імуногістохімія, ультрацитохімія, морфометрія тощо) в лабораторії проводиться детальний аналіз морфо-функціональних змін клітин різного типу серцево-судинної, нервової, ендокринної, імунної, травної та дихальної систем при старінні, а також за умов моделювання вік-залежної патології (цукровий діабет I та II типів, метаболічний синдром, ожиріння, кардіоміопатії, енцефалопатії) та при різних варіантах її корекції (застосування геропротекторів, нових лікарських засобів, генної терапії, стовбурових клітин тощо).

Колектив лабораторії морфології та цитології
Колектив лабораторії морфології та цитології

Встановлено, що методи корекції при експериментальній патології мають неоднакову ефективність у різному віці. При цукровому діабеті, а також при моделюванні кардіоміопатії (ведення ізопротеронолу) відмічено високий ступінь ефективності застосування генної терапії, а також стовбурових клітин, у молодих тварин і незначний ефект, чи навіть його відсутність, – у старих. Все це свідчить про необхідність враховувати віковий фактор при розробці стратегії лікування вік-залежних захворювань.

Наукові публікації лабораторії морфології та цитології

Контактний телефон: +380(44) 228 5862.

Запитання або повідомлення для лаб.морфологии