Відділ інформаційного аналізу з науковою бібліотекою та музеєм

Керівник – кандидат медичних наук Сергій Георгійович Бурчинський

Відділ інформаційного аналізу функціонує з 1975 р. Першим керівником був доктор медичних наук Юрій Костянтинович Дупленко.

Основним напрямом діяльності відділу є комплексний наукознавчий аналіз історії розвитку і сучасних тенденцій, а також перспектив геронтології як мультидисциплінарної галузі знань з використанням історико-логічного підходу, наукометричних та експертних методів.

В рамках виконання наукової тематики відділу створена комп’ютерна інформаційно-пошукова система для документального фонду з геронтології та геріатрії. 

З 2010 р. науково-дослідницька робота сконцентрована на участі у провідних планових НДР, що виконуються в інституті, з метою забезпечення належного рівня їх інформаційно-аналітичної складової у відповідності із світовими стандартами. Відділ забезпечує достатню повноту пошуку завдяки раціональній організації довідково-інформаційного фонду (близько 60 тис. одиниць), що регулярно поповнюється вітчизняними і зарубіжними періодичними виданнями з проблематики старіння та суміжних галузей, поточного сигнального інформування і складання ретроспективної бібліографії (з 1960 р.). Крім того, у відділі функціонує електронний каталог Gerontology_inst_catalog, що являє собою бібліографічну базу даних первинних і вторинних наукових документів з проблеми старіння і суміжних галузей (понад 30 000 документів). Відділ також має масив публікацій на електронних носіях eIFLDirect, що охоплює бази MEDLINE та ACADEMIC SEARCH.

Наукові публікації відділу інформаційного аналізу

Запитання до керівництва інформаційного відділу

Наукова бібліотека та музей

Наукова бібліотека функціонує з березня 1959 р. Основним її завданням є науково-інформаційна діяльність, науково-інформаційний пошук з проблеми геронтології та геріатрії. На сьогодні бібліотека має фонд близько 60 тис. примірників, обслуговує понад 500 читачів, як співробітників інституту, так і окремих відвідувачів. Надходження у фонд забезпечуються шляхом передплати на періодичні видання України та країн близького зарубіжжя, міжбібліотечного книгообміну та подарункових видань. Масив ксерокопій відбитків оригінальних публікацій складає близько 8500 назв. Усі нові надходження виставляються кожні два тижні для відкритих переглядів. Постійно діє стенд надходжень нової літератури по геронтології та геріатрії.

Музей Інституту геронтології
Музей Інституту геронтології

Формування каталогів і картотек бібліотеки здійснюється через інформаційний пошук у документальних інформаційних потоках, а саме: власний довідково-інформаційний фонд Інституту геронтології, фонд Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, INTERNET-ресурси, фонди наукових установ НАН та НАМН України, науково-дослідних установ МОЗ України, вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України. Весь масив довідково-інформаційного фонду відображається в електронному каталозі і дублюється на сайті інституту в розділі «База публікацій з геронтології».

Запитання до співробітників бібліотеки