Нові надходження до бібліотеки за серпень – вересень 2019 р.

ЖУРНАЛИ 1.    Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 2.2.    Архів клінічної медицини. – 2019. – …

Архів надходжень до картотеки за 12 грудня 2019 р.

1.    Бета-адреноблокатори: сучасні підходи при артеріальній гіпертензії і коморбідності // Новости медицины та фармации. – …

Архів надходжень до картотеки за 14 листопада 2019 р.

1.    Бурчинский С.Г. Нейрометаболическая фармакотерапия при хронических нарушениях мозгового кровообращения / С.Г. Бурчинский // Междунар. …

Архів надходжень до картотеки за 22 жовтня 2019 р.

1.    Антонюк-Щеглова І.А. Мелатонінутворювальна функція епіфіза при старінні. Шляхи корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня …

Архів надходжень до картотеки за 6 серпня 2019 р.

1.    Біднюк В. Захворювання при порушенні балансу «бадьорість-сон» / В.Біднюк // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного …

Архів надходжень до картотеки за 1 серпня 2019 р.

1.    Актуальні питання лікування та реабілітації м’язово-скелетних порушень: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, …