Пакет документів щодо отримання ліцензії на провадження третього (освітньо-наукового) рівня з підготовки докторів філософії за спеціальністю «222 Медицина»

1. Освітньо-наукова програма
2. Навчальний план
3. Навчальний план -графік
4. Пояснювальна записка до навчального плану

5. Акредитаційний сертифікат
6. Ліцензія
7. Акт огляду будівель і споруд (пандуси)
8. Відомості про засоби провадження освітньої діяльності_18_IG
9. Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності_17_IG
10. Договір про співпрацю з підготовки докторів філософії з НУОЗ України ім. П.Л. Шупика
11. Дотримання ліцензійних вимог