Наукові публікації відділу інформаційного аналізу за 2022 рік

1. Бурчинський С.Г. Проблема безпеки фармакотерапії афективних розладів: нові можливості / С.Г. Бурчинський // Укр. мед. часопис. – 2022. – № 1 – 2. – С. 12 – 16.

2. Бурчинський С.Г. Депресія, тривога і порушення сну: як вийти із замкненого кола / С.Г. Бурчинський // Міжнар. неврол. журн. – 2022. – № 3. – С. 30 – 34.

3. Бурчинський С.Г. Ангіопротекція і нейропротекція: ключові задачі фармакотерапії хронічної ішемії головного мозку / С.Г. Бурчинський, Н.Ю. Бачинська, О.А. Тихоненко // Ліки України. – 2022. – № 1. – С. 12 – 16.

4. Бурчинський С.Г. Нейрогеропротекція у неврологічній практиці: нові можливості / С.Г. Бурчинський, М.А. Калініченко // Ліки України. – 2022. – № 2 – 3. – С. 25 – 30.

5. Бурчинский С.Г. Регуляторные нейропептиды – новый этап развития проблемы нейропротекции / С.Г. Бурчинский // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2022. – № 1 – 2. – С. 69 – 72.

6. Кузнецов В.В. Нові можливості мультимодальної корекції розладів функцій центральної нервової системи в осіб літнього віку / В.В. Кузнецов, С.Г. Бурчинський, К.О. Апихтін // Журнал НАМН України. – 2023. – № 1 – 2. – С. 40 – 54.

7. Бурчинський С.Г. Фармакотерапія синдрому тривоги при психосоматичній патології: критерії вибору лікарського засобу / С.Г. Бурчинський, Н.Ю. Бачинська, В.О. Холін // Сімейна медицина. – 2022. – № 3. – С. 6 – 10.