ЛАБОРАТОРІЯ ЕПІГЕНЕТИКИ

Керівник – кандидат біологічних наук Дмитро Красненков.

Лабораторія епігенетики створена у 2010 р. на базі лабораторії молекулярної генетики, яку очолював доктор біологічних наук Олександр Якович Літошенко. Керівником лабораторії до 2021 року був доктор медичнх наук, професор Олександр Михайлович ВАЙСЕРМАН

Основні напрями досліджень:вивчення ролі епігенетичних процесів (змін експресії генів, не пов’язаних зі змінами у структурі ДНК) у формуванні потенціалу життєздатності організму та схильності до широкого спектру захворювань;пошук функціональних взаємозв’язків між різними генетичними факторами, що беруть участь у контролі тривалості життя;вивчення генетичних і метаболічних каскадів та систем регуляції старіння з метою розробки методів і засобів подовження тривалості життя.

Співробітниками лабораторії доведено можливість збільшення тривалості життя Drosophila melanogaster за допомогою інгібіторів деацетилазгістонів, які впливають на експресію генів завдяки модифікації (деацетилюванню) гістонів і змінам внаслідок цього конформації хроматину. Також продемонстровано, що подовжити тривалість життя комах можна за допомогою модифікації умов їх розвитку, а саме зменшення концентрації поживних речовин у кормі, а також збільшення щільності личинкової популяції. Ці зміни пов’язані з суттєвими змінами рівня експресії асоційованих з довговічністю генів.

Визначено асоціацію поліморфних варіантів певних генів з ризиком виникнення хвороб Паркінсона і Альцгеймера в українській популяції. Встановлено, що порушення вуглеводного обміну у людей похилого віку асоційовані з вкороченням довжини теломер лейкоцитів периферійної крові. Виявлено підвищений ризик захворювання на цукровий діабет 2 типу у когорті людей, народжених під час Голодомору 1932-1933 років. Планується продовжити дослідження довгострокових наслідків Голодомору на епігенетичному рівні. В перспективі також визначення довжини теломер і активності теломерази у людей похилого віку з різними залежними від віку захворюваннями.

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням кращих світових виробників. Це, зокрема, мікроскоп Fluorescence Olympus, конфокальний раманівський мікроскоп, термоциклер ДНК Chromo4 (Bio-Rad), інструмент для електрофорезу, зчитувач пластин Varioskan Flash (Thermo Scientific) для вимірювання концентрації ДНК/РНК/білка, а також для здійснення ELISA, центрифуги G-Force, інкубатор для клітинних культур, морозильник  (-80°С), контейнери з рідким азотом для зберігання зразків та реагентів, система очищення води Millipore, а також окрема кімната, спеціальнообладнана для виділенні ДНК і РНК.

Контакти: телефон моб. +38 (050) 216-2151.

Власний сайт лабораторії

Запитання або повідомлення для зав.лаб.епігенетики
Всі поля обов'язкові до заповнення