Олександр Анатолійович ГАЛУШКО

Галушко Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор

Галушко Олександр Анатолійович у 1993 році закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Після закінчення інтернатури в 1996-2009 роках працював лікарем-анестезіологом Вишгородської центральної районної лікарні Київської області. Закінчив заочну аспірантуру при кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні».

З 2009 року працював асистентом, з 2013 року – доцентом, а з 2019 – професором кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2013 року по теперішній час Галушко О. А. обіймає посаду вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями «анестезіологія та інтенсивна терапія» та «акушерство і гінекологія».

У 2014 році отримав вчене звання доцента.

У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему: «Інтенсивна терапія хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті» і отримав науковий ступінь доктора медичних наук.

У 2020 році отримав вчене звання професора.

У 2022 р. отримав сертифікат спеціаліста за фахом «Загальна практика – сімейна медицина».

У 2021-2023 роках – професор кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

З травня по жовтень 2023 року – проректор з науково-педагогічної роботи та безперервного професійного медичного розвитку ПВНЗ «Київський медичний університет». З листопада 2023 року працює в ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».

Галушко Олександр Анатолійович вивчає наукові і практичні питання медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії, теоретичні аспекти коморбідної патології та розробки програм здорового способу життя і довголіття.

Автор та співавтор більше 350 наукових публікацій, серед яких – 6 навчально-методичних посібників, 2 монографії, 6 розділів в Національному підручнику «Анестезіологія та інтенсивна терапія», 3 методичних рекомендацій, 1 довідник, 4 інформаційних листи та патенти України на корисну модель.