ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Керівник – доктор медичних наук Олександр Анатолійович ПОЛЯКОВ

Лабораторію створено у 1962 р. професором Миколою Карловичем Вітте, який започаткував герогігієнупраці як основний напрямок, що розвивався його учнями доктором медичних наук Оленою Іванівною Стеженською, доктором медичних наук Вікторією Володимирівною Крижанівською й послідовниками професором Арнольдом Леонтійовичем Решетюком і доктором медичних наук Олександром Анатолійовичем Поляковим.

Основні напрями досліджень: вивчення трудової діяльності осіб старшого віку та її фізіологічна характеристика; розробка режимів професійно-трудової реабілітації осіб старшого віку з урахуванням відсотку залишкової працездатності; вивчення взаємозв’язку функціонального віку, темпу старіння і вік-залежної патології.

В лабораторії вивчаються основні закономірності вікової фізіології, динаміки фізіологічних і психологічних функцій, фахової працездатності, інвалідності і тривалості життя, а також особливості життя і праці довгожителів Абхазії, Азербайджану, Грузії, України. Проведено комплексне вивчення і системний аналіз трудової діяльності людини. Виявлено вікові і гендерні відмінності м’язової сили і витривалості. З’ясовано особливості розумової діяльності в залежності від режимів праці, що висвітлює зниження швидкості нейродинамічних і психодинамічних показників і погіршення розумової працездатності на фоні збереження або навіть відносно підвищення показників надійності розумової діяльності. Цей фізіологічний феномен розкриває механізм перебудови робочого стереотипу у працівників старшого віку, що забезпечує компенсацію зниження рухливості нервових процесів. Аналіз впливу поєднаної дії довкілля та індивідуального життєвого шляху людини дозволив оцінити основні чинники стану здоров’я. Доведено позитивний фізіологічний вплив  посильної праці і фізичної активності на якість життя людей похилого віку задля забезпечення дієздатності і здоров’я.

Роботами співробітників лабораторії у 1981р. запропоновано термін «залишкова працездатність». Розроблено і апробовано спосіб кількісної оцінки «залишкової працездатності» осіб віком понад 60 років. Визначено вплив факторів професійної діяльності, рівня освіти, сімейно-побутових, показників здоров’я та вік-залежних чинників, фізичної активності, харчування, темпу старіння на залишкову працездатність, а також взаємозв’язків когнітивних, психофізіологічних, дихальних параметрів, варіабельності часу реакцій, зорових, слухових, тактильних можливостей та тонкої координації і моторики кистей рук осіб пенсійного віку.

Сформульовано концепцію функціональної організації професійної діяльності людини. Виявлені лімітуючи чинники трудової активностіосіб літнього віку і запропонована схема реабілітації працівників в умовах виробництва.

В лабораторії розроблені методики визначення функціонального віку, темпу  старіння та працездатності людини. Побудовані математичні моделі напруженості регуляторних систем організму при фізичній і розумовій діяльності.

Контакти: телефон: +38 (044) 430-4194, (063) 271-2457, (066) 111-5028.

Запитання або повідомлення для співробітників лабораторії професійно-трудової реабілітації
Всі поля обов'язкові до заповнення