ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕРОНТОЛОГІЇ

Керівник – доктор біологічних наук Наталія Олексіївна ПРОКОПЕНКО

Лабораторія створена у 1988 р., її першим керівником був директор ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» академік БЕЗРУКОВ Владислав Вікторович.

В лабораторії працювали видатні вітчизняні вчені у галузі соціальної геронтології ВЕРЖИКОВСЬКА Ніна Василівна, ЧАЙКОВСЬКА Віра Володимирівна.

Основні напрями досліджень: розробка методології та інструменту визначення потреб літніх людей у медичній, соціальній та психологічній допомозі; формування стандартів надання геріатричних послуг населенню; методологічні засади навчання медичних і соціальних працівників наданню допомоги людям літнього віку.

В напрямку розробки стандартів надання різних видів геріатричних послуг створена Концепція державної системи геріатричної допомоги населенню України. Її найбільш вагомими складовими частинами є модель геріатричної спрямованості у діяльності сімейного лікаря; модель надання геріатричної допомоги у стаціонарах вдома; модель надання геріатричної допомоги у лікарняних закладах; модель надання геронтопсихіатричної допомоги; модель роботи відділення медичної реабілітації в поліклінічних відділеннях; модель роботи відділення медико-соціальної реабілітації в територіальних центрах соціального обслуговування населення; модель організації довготривалої і паліативної допомоги хворим похилого віку на рівні сім’ї і громади; Державний стандарт (модель) допомоги вдома особам літнього віку, немічним та невиліковно хворим.

Наукові розробки використані при підготовці нормативних документів вищої законодавчої і виконавчої влади: Законів України «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію інвалідів», «Про соціальний захист ветеранів праці та інших громадян похилого віку», Державних стандартів соціальних послуг населенню України, Стратегії державної політики з питань старіння, постанов та наказів МОЗ та Мінсоцполітики України щодо надання допомоги людям літнього віку.

У 2016 р. створено Центр додаткової професійної освіти (далі – Центр ДПО), головною метою якого є підготовка персоналу в сфері надання медико-соціальних послуг людям похилого віку. З 2018 року в тісній співпраці з Міністерством соціальної політики України виходячи з сформованого соціального запиту на підготовку фахівців з догляду за людьми похилого віку, на постійній основі  розпочали свою роботу курси для соціальних робітників, молодшого та середнього медична персоналу будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). На даний час підготовлено більш 1 тис. соціальних працівників.

У 2019 році Центр додаткової професійної освіти  ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» в тісному інформаційному та практичному співробітництві з Deutsche Gesellschaftfuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH взяв безпосередню участь у створенні навчально-практичних відео-інструкцій для молодшого медичного персоналу, соціальних робітників-доглядальників  і родичів хворих  по довгостроковому догляду за ліжковими хворими літнього віку та особами з особливими потребами. Фільми дивитися за посиланням:YouTube канал Центру додаткової професійної освіти ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (https://www.youtube.com/@dpo.ukraine)

Гуртуючись на  рекомендаціях Мадридського міжнародного плану дій щодо старіння,  для забезпечення всебічної інформаційної підтримки людей літнього віку в Україні у  2022 році відновив свою повноцінну роботу єдиний в Україні геронтологічний інформаційно-освітній центр, Сайт призначений для надання людям літнього віку інформації щодо доступних медичних, психологічних, юридичних, соціально-побутових, культурних та інших послуг, які можуть бути отримані ними у державних та недержавних організаціях та установах згідно чинного законодавства України. Сайт містить базу знань з питань активного та тривалого довголіття, порад по профілактиці вікозалежних хвороб, порад для членів сімей по основам довготривалого догляду за особами, що втратили здатність до самообслуговування  та багато іншої корисної інформації.  

Посилання на сайт: www.gicc.org.ua

Наукові  співробітники лабораторії

Вялих Тетяна Ігорівна – старший науковий співробітник, відповідальний виконавець науково-дослідних робіт лабораторії. Має 40 наукових праць. Викладач Центру ДПО. Приймала участь у розробці методичних матеріалів і проведенні навчання соціальних працівників у міжнародному проекті Deutsche Gesellschaftfuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ, 2017) з основ геріатричної допомоги. Нагороджена почесними грамотами Інституту.

Величко Наталія Миколаївна – старший науковий співробітник. Координатор роботи Інституту з громадськими організаціями пенсіонерів та ветеранів всеукраїнського і регіонального рівнів. Брала участь у низці телевізійних і радіо-ефірів, присвячених  питанням покращення якості життя літнього населення України. Має 42 наукові праці. Нагороджена почесними грамотами Інституту.

Толстих Вадим Анатолійович – науковий співробітник, координатор Центру ДПО, викладач в Центрі ДПО, керівник проекту Геронтологічного інформаційно – освітнього центру (www.gicc.org.ua). Має 20 наукових праць.

Москалюк Світлана Володимирівна – науковий співробітник, тренер-викладач Центру ДПО.  Брала участь у створенні 22 навчально-практичних відео-інструкцій по довгостроковому догляду за хворими літнього віку (GIZ, 2019), також 5 спеціальних інформаційно-навчальних фільмів для соціальних працівників геріатричних пансіонатів та сімей літніх людей. Працює у співпраці з МБФ КАРІТАС України на волонтерській лінії підтримки сімей тяжких хворих з питань медико-соціального  догляду в умовах війни.  Має 12 наукових праць.

Наукові публікації лабораторії соціальної геронтології

Контакти: телефон: +38 (044) 428-2209, (067) 271-5641, email: nataliiaprok@gmail.com

Запитання або повідомлення для керівництва лабораторії соціальної геронтології
Всі поля обов'язкові до заповнення