Наукові публікації лабораторії соціальної геронтології

МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ

 1. Чайковська В.В., Пінчук І.Я., Стаднюк Л.А. Актуальні питання геронтопсихіатрії. Навчальний посібник, 2009.-150 с.
 2. Чайковська В.В., Стаднюк Л.А. Довідник для людей літньоговіку.-Тернопіль: ТзОВ „Терно-граф”, 2010.-256 с.
 3. Пінчук І.Я., Чайковська В.В., Стаднюк Л.А., Левада О.А., Пустовойт М.М., Ширяєва М.І. Актуальні питання геронтопсихіатрії: навчальний посібник: -Тернопіль: ТзОВ „Терно-граф”, 2010.-432 с.
 4. Чайковская В.В. Организация работы гериатрического кабинета / В.В. Чайковская // Методическое пособие,Алматы, 2013. –  54с.
 5. Здоровье людей пожилого возраста / В.В. Чайковская,  С.Л.Касенова // Учебное пособие, Алматы, КазНМУ, 2013. – 243с.
 6. Геронтология и гериатрия: учебник для студентов, врачей и социальных работников. под.ред.А.А.Аканова.-Алматы, 2013.-424с. (Чайковська В.В. співавтор)
 7. Справочник для людей пожилого возраста . Алматы,2013.-285с. (Чайковська В.В. співавтор)
 8. Чайковская В.В., Ешманова А.К., Абикулова А.К, Алмагомбетова Л.А., Куракбаев К.К.,   Вялых Т.И., Рахметова К.У. Психологические аспекты работы с пожилыми людьми Учебное пособие под редЧайковской В.В. Алматы 2015.-135 с.
 9. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря:підручник , Київ, 2015, 528с.
 10. Визначення потреб у соціальних послугах в Україні. Посібник. (на замовлення Мінсоцполітики України,) Львів «Друкарські куншти», 2015р, 115 с.
 11. Посібник для соціальних працівників «Методичні рекомендації щодо впровадження державного стандарту соціальної послуги догляду вдома»/ Карітас України,  ДУ «Інститут геронтології ». –Львів, вид. Друк. Куншти, 2016.- 80 с.
 12. Паліативна та хоспісна допомога: підручник/[Вороненко Ю.В., Губський Ю.І., Князевич В.М., Чайковська В.В., та ін..]; за ред.: Ю.В.Вороненко, Ю.І.Губського.-Вінниця: Нова Книга, 2017.-392с.
 13. Довідник з гігієни мобільних та медико-патронажних служб. Пер. з німецької / Упоряд. В. Чайковська. – Львів: Вид-во Логос, 2018. – 161 с.
 14. Основи довготривалого догляду за підопічними. Метод. посібн. – К.: Белла-Трейд, Ін-т геронтології, 2018. – 68 с.
 15. Чайковська В. В. Основи догляду за людьми літнього віку: методичний посібник. Київ: МБФ «Карітас України», 2022. 177 с

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

 1. Акт впровадження Республіка Казахстан. Алмати, Міський центр паліативної допомоги, «Метод определения степени профессионального выгорания персонала медицинских учреждений. 30.03.16
 2. Акт впровадження Республіка Казахстан. Алмати, АкіматМедеуского району м. Алмати. «Экспресс-метод определениябиологическоговозраста». 09.03.16.

Методичні рекомендації, інформаційні листи

 1. Застосування алгоритму медико-психологічного консультування геріатричних пацієнтів з соматичною патологією в практиці сімейного лікаря (Методичні рекомендації) // Чайковська В.В., Матвієць Л.Г. Київ, 2013.-30 с.
 2. Інформаційний лист «Організація паліативної допомоги хворим похилого віку України в умовах хоспису та паліативного відділення лікарні», Чайковська В. В., Царенко А. В., Чайківська Д. Р., Вялих Т. І. 2015
 3. Методичні рекомендації «Визначення потреб у соціальних послугах в Україні. Дослідження Карітасу України на замовлення Мінсоцполітики України», 2015р, Львів «Друкарські куншти», 76 с.
 4. Методичні рекомендації щодо впровадження державного стандарту соціальної послуги догляду вдома/ Карітас України,  ДУ «Інститут геронтології ». –Львів, вид. Друк. Куншти, 2016.- 80 с.
 5. Інформаційний лист «Модель організації обслуговування внутрішньо переміщених осіб похилого віку сімейним лікарем на первинному рівні медико-санітарної допомоги».Київ, 2020.