ЛАБОРАТОРІЯ ГЕРІАТРИЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

Керівник – доктор медичних наук Ліана Петрівна КУПРАШ

Лабораторія створена улютому 1959 р. Її керівниками були доктор медичних наук Сергій Іванович Балуєв (до 1962 р.), доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України Віталій Гнатович Западнюк (1962–1991), доктор медичних наук Інна Степанівна Безверха (1992-2016).

Напрями наукових досліджень: вивчення вікових особливостей фармакодинаміки і фармакокінетики лікарських засобів;  створення та впровадження у медичну практику нових лікарських препаратів, призначених для покращення здоров’я та працездатності людей літнього віку.

В дослідженнях на тваринах різного віку виявлено особливості кінетики, динаміки, лікувальних та токсичних властивостей лікарських препаратів. Встановлено закономірності змін фармакокінетичних параметрів лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп, зокрема, нестероїдних протизапальних препаратів, серцевих глікозидів, антагоністів кальцію. Кількісно охарактеризовані вікові особливості зв’язування лікарських засобів з білками сироватки крові. Доведено, що зміни фармакорецепції, біотрансформації та елімінації лікарських засобів, зниження інтенсивності процесів їх знешкодження при старінні значною мірою пов’язані зі змінами в системі ферментів мікросомального окислення печінки та особливостями функціонування прооксидантно-антиоксидантних процесів.

Розроблено науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимальних схем та режимів дозування лікарських засобів у осіб літнього та старечого віку.

Створено та впроваджено у виробництво полівітамінно-амінокислотно-мінеральні препарати “Декамевіт” і “Квадевіт”, біогенні засоби з сировини природного походження «Спіруліна», Мумійо», «Фламікар». Пройшли повне доклінічне вивчення препарати рикавіт, ампевіт, оркомін, триметилгліцин, нейрогерін, дія яких спрямована на корекцію вікових порушень метаболічних процесів і функцій організму, розумової та фізичної працездатності людей старших вікових груп. Досліджено вікові аспекти фармакологічної дії та експериментально обґрунтована перспективність застосування в геріатрії препаратів «Кверцетин» (в комплексній терапії остеопорозу і остеоартрозу) та «Мембратон» (в якості кардіотропного та  нейропсихотропного засобу).

У співпраці з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка досліджені нові функціонально модифіковані сполуки, виявлено фармакологічно активні речовини в ряду нітрогеновмісних похідних ізофлавонів, встановлено речовини з транквілізуючою, антидепресивною, міорелаксуючою дією та експериментально доведена можливість створення на їх основі нових психонейротропних лікарських засобів.

У складі між лабораторного науково-діагностичного центру лабораторія пройшла акредитацію в УкрЦСМ на право проведення вимірювань показників (досліджень). Лабораторія сертифікована як база ДЕЦ МОЗ України для проведення доклінічних досліджень лікарських засобів.

Нагороди та відзнаки. Западнюк В.Г. – Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1984).

Запитання або повідомлення для фармакологів
Всі поля обов'язкові до заповнення