ЛАБОРАТОРІЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

Керівник – академік НАМН України, член-кор. НАН України та РАМН, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Геннадій Михайлович БУТЕНКО. Кирик В. М. – т.в.о. зав. лабораторії.

Лабораторію створено у 1977 р. після об’єднання лабораторій патологічної фізіології, яку у 1958-1976 рр. очолював академік АМН СРСР Микола Миколайович Горєв, та лабораторії імунології, керівником якої був доктор медичних наук, професор Павло Дорофійович Марчук.

Основним напрямком досліджень лабораторії є з’ясування причин, механізмів і наслідків змін в імунній системі при старінні. Головним завданням експериментальних і клінічних досліджень наукового колективу є пошук і розробка засобів корекції вікових порушень стану імунної системи, зокрема імунного дефіциту і аутоімунності.

В дослідженнях по експериментальній імунології з’ясовані механізми розвитку вікових змін в системі імунітету, в т.ч. з використанням методу гетерохронних химер; визначено роль тимусу в нейроендокринно-імунних взаємодіях при старінні і розвитку стресових реакцій. Одержано нові дані щодо ролі епіфізу мозку в регуляції циркадіанних і циркануальних ритмів функцій імунної та ендокринної систем у тварин різного віку. Результати досліджень мають важливе значення для спрямованої корекції порушених біологічних ритмів організму. Вивчені імунні та ендокринні механізми розвитку структурно-функціональних порушень кісткової тканини при старінні; показано вплив індукторів інтерфероногенезу на стан імунної системи при старінні.

В розробках з клінічної імунології досліджено зв’язок вікових змін в імунній та нейроендокринній системах з розвитком вікової патології(ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, остеопорозу); з’ясовані механізми змін циркадіанних та цирканнуальних ритмів функцій імунної системи при старінні та патології, доведена можливість корекції порушень цих ритмів мелатоніном і пептидними факторами епіфізу мозку.

Для вивчення механізмів розвитку вікових змін в органах та системах при старінні розроблені оригінальні модельні системи (гетерохронні химери, гетерохронний парабіоз) і підходи до оцінки імунного статусу літніх людей; показана роль імунологічних механізмів в патогенезі основних форм патології, обумовленої віком (атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, паркінсонізму, хвороби Альцгеймера та ін.).

Додатковим напрямком досліджень лабораторії є з’ясування фундаментальних механізмів старіння стовбурових клітин різного походження в організмі in vivo та культурі in vitro з метою розробки комплексних критеріїв їх якості та безпеки для подальшого клінічного застосування в регенеративній медицині.

Лабораторія акредитована для проведення експериментальних та клінічних лабораторних досліджень, доклінічних випробувань фармакологічних засобів.

Нагороди і відзнаки. Горєв М.М. – Державна премія УРСР (1984), премія ім. О.О. Богомольця НАН України (1962). Бутенко Г.М. – Заслужений діяч науки і техніки України (2002), Державна премія УРСР (1982), Державна премія України (1999), премія ім. О.О. Богомольця НАН України (1997). Кирик В. М. – Національна премія України ім. Бориса Патона (2021).

Контакти: телефон: +38 (044) 468-7550.