ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЇ ЕКСТРАПІРАМІДНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Керівник – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ірина Миколаївна КАРАБАНЬ

Пріоритетні дослідження з проблеми вікових аспектів екстрапірамідної патології були започатковані у 1972 р. професором Микитою Борисовичем МАНЬКОВСЬКИМ, з ініціативи якого було створено перше в країні клінічне відділення екстрапірамідних захворювань нервової системи. На базі єдиного в Україні та Східній Європі профільного відділення для діагностики, лікування і реабілітації хворих паркінсонізмом у 2003 р. був створений відділ клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи.

Відділ виконує функції Українського науково-методичного і лікувально-діагностичного Центру паркінсонізму. Його співробітники володіють усіма сучасними методами медикаментозної терапії хвороби Паркінсона з використанням міжнародних стандартів стратегії і тактики лікування цього захворювання. Щороку висококваліфікована консультативна допомога надається 3000-3500 хворим з різних регіонів України, стаціонарне лікування проходять до 500 пацієнтів.

На базі відділу з 1994 р. функціонує перша в Україні Асоціація з проблеми хвороби Паркінсона, яка є дійсним членом Європейської паркінсонічної Асоціації (EPDA) з 1997 року (офіційний представник від України – проф. І.М.Карабань).

Основні напрямки досліджень: розробка ефективних методів ранньої діагностики та медикаментозної терапії початкових стадій хвороби Паркінсона, лонгітудинальне спостереження за хворими на хворобу Паркінсона з метою патогенетичної терапії стадійного перебігу захворювання для своєчасної профілактики побічних ефектів медикаментозної терапії; вивчення вікових особливостей клінічного перебігу різних захворювань екстрапірамідної системи (есенціальний тремор, торсіонна дистонія, тикозних гіперкінезів, мультисистемної  дегенерації); диференційна діагностика хвороби Паркінсона з симптоматичним паркінсонізмом (нейровізуалізація, нейрофізіологічне і нейропсихологічне тестування); визначення клініко-нейрофізіологічних і генетичних предикторів розвитку хвороби Паркінсона у хворих та їх родичів.

Дана клінічна характеристика вікових особливостей неврологічних проявів екстрапірамідної недостатності (ЕПН) при старінні людини, вперше описаний синдром ЕПН дофадефіцитного генезу, що є фактором ризику розвитку паркінсонізму.

Отримано і проаналізовано дані нейровізуалізаційних методів прижиттєвої діагностики структурно-метаболічних змін головного мозку у хворих на ХП (магнітно-резонансна спектроскопія, дифузійна МРТ) в порівнянні з результатами клініко-нейрофізіологічного і нейропсихологічного обстеження на різних стадіях розвитку захворювання, які дозволили розширити уявлення про фундаментальні механізми розвитку ХП і об’єктивізувати ефективність патогенетично значущої медикаментозної терапії.

Проведено аналіз впливу немоторних симптомів ХП (когнітивні порушення, депресія, вегетативна недостатність) на особливості клінічного перебігу захворювання, показана залежність між ступенем когнітивної дисфункції, виразністю порушень мови і постуральних функцій, дано оцінку впливу протипаркінсонічних препаратів на нейропсихологічний  статус хворих на ХП в ході етапної медикаментозної терапії.

Розроблена концепція вікових особливостей комплексної патогенетичної терапії хвороби Паркінсона. Встановлена роль вікової екстрапірамідної недостатності, церебрального атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету в механізмі розвитку паркінсонізму у осіб старших вікових груп. Розроблені клініко-нейрофізіологічні і нейровізуалізаційні програми діагностики і прогнозування порушень нейромедіаторного метаболізму мозку при хворобі Паркінсона у хворих з ризиком розвитку когнітивних порушень. Створено Протокол надання допомоги хворим на хворобу Паркінсона за спеціальністю «неврологія» (Наказ МОЗ України №487 від 07.08.2007). Вперше в Україні видані «Рекомендації щодо діагностики і лікування хвороби Паркінсона» (2017).

Нагороди і відзнаки. Карабань І.М. – Заслужений діяч науки і техніки України (2011), премія імені О.О. Богомольця НАН України (2002).

Наукові публікації відділу клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи

Контакти: телефон: +38 (044) 428-1987, факс: +38 (044) 430-3782.

Запитання або повідомлення для проф. І.М.Карабань
Всі поля обов'язкові до заповнення