ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Вчений секретар

Керівник – канд. мед наук Віктор Олександрович Холін.

Відділ створений у 2003 р. на базі відділу клінічної фізіології та патології нервової системи, першим керівником якого протягом 30 років був доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Микита Борисович Маньковський. У 1992-2003 рр. відділ очолював доктор медичних наук, професор Олександр Михайлович Полюхов. До 2023 року відділ очолювала доктор медичних наук, професор Наталія Юріївна Бачинська.

Головним напрямом діяльності відділу є вивчення вікових змін функціонального стану ЦНС при старінні, визначення їх ролі в патогенезі, клінічному перебігу та лікуванні вік-залежних захворювань нервової системи атеросклеротичного та гіпертонічного генезу, синдрому помірних когнітивних порушень, початкових стадій деменцій, хвороби Альцгеймера, судинної деменції, емоційних розладів.

Співробітниками відділу розроблено концепцію вікових і патологічних змін інтегративної діяльності ЦНС, їх залежності від метаболізму мозку та церебральної гемодинаміки. Розроблені положення про дисциркуляторну енцефалопатію, що включають клініко-патогенетичну класифікацію стадійності церебрального атеросклерозу, диференційні методи патогенетичної терапії дисциркуляторних енцефалопатій з урахуванням віку, етіології та стадії патологічного процесу.

На підставі лонгітудинального спостереження за темпом старіння ЦНС визначено особливості формування початкових стадій церебрального атеросклерозу як клінічної моделі прискореного старіння. Створена і запатентована парціальна модель функціонального (біологічного) віку ЦНС. Запропонована технологія нефармакологічної когнітивної стимуляції ЦНС для лікування й профілактики когнітивних порушень різного ступеня вираженості у людей похилого віку.

Визначені особливості інтелектуально-мнестичних процесів та персоналістичних характеристик при фізіологічному старінні, синдромі помірних когнітивних порушень, хворобі Альцгеймера, судинній деменції. Розроблені ефективні методи ранньої діагностики та диференційної діагностики порушень когнітивної сфери у людей старшого віку. Вивчена ефективність препаратів холінергічної дії, NMDA-блокаторів та нейропротекторів при лікуванні початкових стадій хвороби Альцгеймера та судинної деменції. Впроваджена патогенетична і симптоматична терапія початкових стадій когнітивних порушень різного генезу, хвороби Альцгеймера, судинних та інших деменцій. Запропоновано метод персоналізованої оцінки характеру терапевтичної відповіді на лікування інгібіторами холінестерази та мемантином на основі оцінки генетичного поліморфізму у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Співробітники відділу є співавторами Національної настанови та Національного протоколу лікування деменції. Відділ є провідним українським центром з розробки медичних технологій для діагностики й лікування когнітивних порушень. З 2000 р. на його базі функціонує перша в Україні Асоціація з проблем хвороби Альцгеймера. Відділ входить до Європейського консорціуму DANDEC (Danubian Network Dementia Education and Care) – групи провідних центрів з розробки інноваційних програм, пов’язаних з освітою та забезпечення належного догляду за хворими з деменцією. Відділ також є клінічною базою кафедри неврології Київського медичного університету, курсів підготовки молодших медичних сестер з догляду за хворими старшого віку.

Нагороди і відзнаки. Маньковський М.Б. – Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1978), Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1984).

Наукові публікації відділу вікової фізіології та патології нервової систем

Контакти: телефон: +38 (044) 468-8662 (факс), +38 (044) 229-5853.

Запитання або повідомлення для керівництва відділу вікової фізіології та патології нервової системи
Всі поля обов'язкові до заповнення