ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО–РУХОВОГО АПАРАТУ

Керівник – доктор медичних наук, професор, лікар-ревматолог вищої категорії Григор’єва Наталія Вікторівна

Відділ створений у 1961 р., його першим керівником був доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки Євген Павлович ПОДРУШНЯК.

З 1992 до 2021 року відділ очолював заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор В.В. Поворознюк – президент Української асоціації остеопорозу, Української асоціації менопаузи, андропаузи і захворювань кістково-м’язової системи,член Правління Міжнародної асоціації остеопорозу (IOF), президент Українського підрозділу EVIDAS.

Основні напрями діяльності: епідеміологічні дослідження розповсюдженості та факторів ризику остеопорозу та його ускладнень, саркопенії, дефіциту та недостатності вітаміну D в осіб різного віку та статі; створення нових методів діагностики остеопорозу та його ускладнень; вивчення больового синдрому при захворюваннях кістково-м’язової системи у людей літнього віку; створення та впровадження фортифікованих продуктів харчування для людей літнього віку з остеопорозом, саркопенією, дефіцитом вітаміну D; створення філіалів Українського медичного центру проблем остеопорозу в регіонах України; розробка та впровадження системи підвищення кваліфікації лікарів та наукових співробітників в галузі остеопорозу, саркопенії, дефіциту та недостатності вітаміну D.

Співробітниками відділу визначено частоту остеопорозу та остеопоротичних переломів різної локалізації, саркопенії, дефіциту й недостатності вітаміну D у населення України залежно від віку та статі. Створено референтні бази даних показників структурно-функціонального стану кісткової тканини (за результатами рентгенівської денситометрії, ультразвукової денситометрії, рентгенабсорбціометрії кисті, рентгенморфометрії хребта, TBS та FRAX), бази даних показників скелетної м’язової тканини, маркерів метаболізму кісткової тканини та вітаміну D. Розроблено систему діагностики та профілактики саркопенії в жінок старших вікових груп.

На основі проведених в Україні епідеміологічних досліджень (дослідження СТОП) за підтримки Міжнародної асоціації остеопорозу, Центру метаболічних захворювань кісток та у співпраці з провідними вченими Великобританії створено українську версію моделі FRAX (Fracture Risk Assessment Tool), яка дозволяє оцінити 10-річну ймовірність «основних» остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки.

Розроблено та впроваджено нові методи оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини та темпів постаріння кісткової системи. Апробовано і впроваджено комплекси фізичної реабілітації для хворих старших вікових груп із захворюваннями кістково-м’язової системи.

Науково обґрунтовано й впроваджено в практику диференційовані схеми лікування та профілактики остеопорозу та його ускладнень на різних рівнях надання медичної допомоги. Визначено можливості використання антиостеопоротичних препаратів різних груп, створено та впроваджено нові продукти харчування та препарати для лікування системного остеопорозу. Розроблено комплексні програми диспансерного нагляду, клінічного моніторингу, профілактики та лікування системного остеопорозу та його ускладнень у дітей та дорослих з соматичною патологією.

Нагороди та відзнаки. Подрушняк Є.П. – Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1984). Орлова О.В. – Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1989). Поворознюк В.В. – Заслужений діяч науки і техніки України (2006),медаль Міжнародної асоціації остеопорозу (IOF) й Комітету національних товариств (CNS) у 2014 р., відзнака Європейської асоціації з вітаміну D (EVIDAS) за значний внесок у розвиток медичної науки, підготовку медичного персоналу, поширення знань та проведення досліджень з вітаміну D (2014);відзнака Міжнародної асоціації клінічної денситометрії (ISCD) імені Дж. П. Білезикяна за лідерство і видатні досягнення в галузі клінічної денситометрії (2016), нагорода Словацького товариства остеопорозу і метаболічних захворювань кісток (2016), почесний член Португальської асоціації остеопорозу (2016); нагорода оргкомітету конференції в Абу Дабі за значний внесок у розвиток медичної науки з вітаміну D (2017); почесний професор Гродненського державного медичного університету (2018).

Наукові публікації відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату

Контакти: okfpodac@ukr.net (центр остеопорозу), Lab_2016@ukr.net (укр. асоц. остеопорозу),  тел.: +38 (044) 355 60 60.