ВІДДІЛ ВИВЧЕННЯ ВІК АСОЦІЙОВАНИХ КАРДІОМЕТАБОЛІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Заслужений лікар України, канд. мед. наук Яніна Андріївна Саєнко

Керівник – кандидат мед. наук Яніна Андріївна Саєнко

Відділ створено у 2023 році.
Враховуючи високий рівень смертності населення від серцево-судинних захворювань та цукрового діабету й відсутності єдиного підходу до спостереження за пацієнтами з  кардіометаболічними захворюваннями, в умовах сьогодення та зважаючи на світові тенденції створення даного відділу є важливим для провадження науково-клінічних досліджень.


Мета таких досліджень полягає у вивченні взаємозв’язку між віком, супутніми захворюваннями та розвитком кардіометаболічних захворювань.

Основні напрями досліджень:

➤ Вивчення та аналіз впливу фенотипових, клінічних та генетичних факторів,  що зумовлюють схильність до кардіометаболічних захворювань у різних вікових групах.

Провідний науковий співробітник відділу – д-р.мед.наук, професор Олександр Анатолійович Галушко

➤ Розробки методів скринінгу, ранньої діагностики та профілактики вік асоційованих кардіометаболічних захворювань.

➤ Дослідження ефективності лікування, медичної підтримки та реабілітації пацієнтів з кардіометаболічними захворюваннями. Оптимізація терапевтичних підходів для різних вікових груп, враховуючи фенотипові, клінічні та генетичні характеристики.

➤ Збір та аналіз епідеміологічних даних про поширення кардіометаболічних захворювань в різних вікових категоріях. Дослідження різних вікових груп, враховуючи особливості фізіології, психосоціального статусу та генетичних факторів. Визначення тенденцій розвитку та прогресування кардіометаболічних захворювань в залежності від віку.

➤ Розробка та впровадження навчальних програм післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку для лікарів-інтернів, терапевтів, кардіологів й ендокринологів з питань діагностики, лікування та профілактики вік асоційованих кардіометаболічних захворювань.

Зазначені аспекти сприятимуть розвитку науково-медичних знань та формуванню ефективних стратегій для попередження та лікування вік асоційованих кардіометаболічних захворювань.

Молодший науковий співробітник відділу – Реброва Яніна Євгенівна