11 травня 2020 – помер Володимир Платонович Войтенко

2020 – помер Володимир Платонович Войтенко (1934-2020) – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України. З 1964 року – старший науковий співробітник лабораторії біохімії Інституту геронтології АМН СРСР, на той час єдиного в Радянському Союзі, з 1972 року – завідувач лабораторії генетики, а з 1992 року – завідувач лабораторії математичного моделювання процесів старіння ДУ “Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”. В.П. Войтенко був провідним фахівцем з біології старіння і демографічних віддзеркалень пов’язаної з віком патології. Протягом багатьох років Войтенко В.П вів науково-дослідну роботу, присвячену вивченню впливу факторів довкілля на біологічний вік, захворюваність та тривалість життя; проводив дослідження, присвячені математичному моделюванню демографічних процесів в Україні, а також впливу на ці процеси різних чинників екологічної та соціальної природи.

Автор ідеї та упорядник – О. А. Галушко
Редакція та дизайн – С. А. Михальський