2 березня – народився Чепкий Леонард Петрович

1925 – народився Чепкий Леонард Петрович (1925-2019) – лікар-анестезіолог, довгожитель, доктор медичних наук (1962). Став першим в Україні професором-анестезіологом (1964). Лауреат Державної премії Української РСР (1989), Заслужений діяч науки і техніки України (1996), лауреат Премії НАМН України (2005). Підготував 8 докторів медичних наук, 2 члени-кореспонденти Академії Наук України, 14 професорів — завідуючих кафедрами та відділеннями анестезіології, хірургії, терапії, фармакології, біохімії, кардіохірургії. Для геронтологів і по теперішній день цікавою є праця Л.П.Чепкого «Інтенсивна терапія хірургічних хворих похилого та середнього віку» (1987).

*Автор ідеї та упорядник – О. А. Галушко
Редакція та дизайн – С. А. Михальський