Наукові публікації лабораторії геріатричної фармакології

Монографії

1. Фармакокінетика і фармакодинаміка ліків у хворих літнього віку. Монографія / В.В.Безруков. Л.П.Купраш, О.В.Купраш. – 2022. – 157 с.

2. Побічна дія ліків у хворих похилого та старечого віку. Монографія / В.В.Безруков. Л.П.Купраш, О.В.Купраш. – 2021. – 114 с.

Статті

1. COVID-19 treatment in elderly. Short Review / V.V. Bezrukov, L.P. Kuprash, T.M. Panteleymonova, O.V. Kuprash, S.A. Gudarenko // Ageing & Longevity. – 2022. – Vol. 3, No. 3. – Р. 77-85. https://doi.org/10.47855/jal 9020-2022-3-2

2. Nootropic properties of a new combined cytoprotective agent / L.P. Kuprash, T.M. Panteleymonova, N.V. Sykalo, I.F. Labunets, V.V. Bezrukov // Ageing & Longevity. – 2022. – Vol. 3, No. 3. Р. 92-100. https://doi.org/10.47855/jal 9020-2022-3-4

3. Treatment optimization of age-related cardiovascular and neurological pathology using know substances with metabolic, cytoprotective, vasodilatory action. Review / V.V. Bezrukov, L.P. Kuprash, N.V. Sykalo, T.M. Panteleymonova // Ageing & Longevity. – 2022. – Vol. 4.

4. Вікові особливості ефектів мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей при експериментальному паркінсонізмі та зміни впливу клітин від старіючих донорів при використанні екзогенного мелатоніну / Лабунець І.Ф. (1), Утко Н.О. (1), Пантелеймонова Т.М. (1), Кирик В.М. (1), Харкевич Ю.О. (1, 2), Родніченко А.Є. // Міжнар. неврол. журнал. – 2022. – № 4. – С. 5 – 12.

Тези

1. Вікові особливості впливу фармакологічної комбінації АТФ з молсидоміном на розумову і фізичну працездатність при хронічному стресі у щурів / Л.П. Купраш, Т.М. Пантелеймонова, І.Ф. Лабунець, Н.В. Сикало В.В., Безруков // Тез. V наук.-практ. конф. з міжнар. участю « Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» (Харків, 17 листопада 2022 р.). – К., 2022.

2. Кардіопротекторний ефект сумісного застосування АТФ і молсидоміну на функцію міокарда дорослих і старих щурів / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, Н.В. Сикало, Т.М. Пантелеймонова // Мат. V наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» (Харків, 17 листопада 2022 р.). – Харків, 2022.

3. Функціональні порушення центральної нервової системи і їх корекція при хронічному стресі у молодих і старих тварин / Л.П. Купраш, Т.М. Пантелеймонова, І.Ф. Лабунець, Н.В. Сикало, В.В. Безруков // Тез. доп. Всеукр. конф. з нейронаук, присвяч. 90-річчю від дня народження акад. Володимира Скока (Київ, 25-27 липня 2022 р.) Фізіологічний журнал. – 2022. – Т. 68, № 3, дод. – С. 36.

4. Вплив мелатоніну на показники поведінки, оксидативного стресу і нейрозапалення у головному мозку мишей із експериментальними моделями патології нервової системи / І.Ф. Лабунець, Н.О. Утко, Т.М. Пантелеймонова, О.А. Кащук, А.Є. Родніченко, Г.М. Бутенко // Тез. доп. Всеукр. конф. з нейронаук, присвяч. 90-річчю від дня народження акад. Володимира Скока (Київ, 25-27 липня 2022 р.) Фізіологічний журнал. – 2022. – Т. 68, № 3, дод. – С. 6.