Наукові публікації відділу судинної патології головного мозку

1. Kuznetsova S. The use of neuropeptides (memoprove™) in geriatric pharmacology / S. Kuznetsova, V. Kuznetsov // Ageing and Longevity. – 2022. – Т. 3, № 4. – С. 135 – 144. – Режим доступу: http://aging-longevity.org.ua/index.php/journal-description/article/view/84

2. Heart rate variability in people with metabolic syndrome / K.O. Apykhtin, S.B. Drozdovska, O.O. Gurenko, Yu.M. Poradun, O.V. Andreeva, A.V. Pisaruk // Ageing and Longevity. – 2023. – Т. 1, № 1. – С. 1 – 7. – Режим доступу: http://aging-longevity.org.ua/index.php/journal-description/article/view/88/74

3. Bezrukov V.V. Coronavirus disease 2019: neurological aspects. Review and own research / V.V. Bezrukov, V.V. Kuznetsov // Ageing and Longevity. – 2021. – Т. 2, № 3. – С. 27 – 39. – Режим доступу: https://doi.org/10.47855/jal9020-2021-3

4. Кузнецова С.М. Нейропептиди (Мемопрув) у системі геріатричної фармакології / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов // Міжнародний неврологічний журнал. – 2022. – Т. 18, № 6. – С. 24 – 29.

5. Кузнєцов В.В. Особливості церебральної гемодинаміки у хворих на ішемічний інсульт із різними варіантами поліморфізму генів АПФ, eNOS, МТГФР, F2, F5 / В.В. Кузнєцов, О.Г. Скрипченко, Л.А. Лівшиць // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2021. – Т. 9, № 4. – С. 12 – 21.

6. Характеристика функціонального стану мозку після легких черепно-мозкових ушкоджень (струс і забій) / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, В.В. Черепинська, І.В. Лисак // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2022. – № 1 – 2. – Т. 10. – С. 5 – 12.

7. Кузнецова С.М. Нейропептиди (Мемопрув) у системі геріатричної фармакології / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2022. – № 1 – 2. – Т. 10. – С. 73 – 78.

8. Кузнецов В.В. Вміст основних метаболітів мозку (NAA, Cr, Cho) й лактату в сірій і білій речовині головного мозку у хворих на ішемічний інсульт / В.В. Кузнецов // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2022. – № 1 – 2. – С. 36 – 45.

9. Кузнецов В.В. Коронавірусна хвороба 2019: неврологічні аспекти (огляд літератури та власні дослідження) / В.В. Кузнецов, Н.О. Скачкова // Практикуючий лікар. – 2021. – № 2. – С. 28 – 35.