Наукові публікації лабораторії геродієтетики

 1. Romanenko M, Kholin V, Koliada A, Vaiserman A. Nutrition, Gut Microbiota, and Alzheimer’s Disease. Front Psychiatry. 2021 Aug 5;12:712673. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.712673
 2. Koliada A, Moseiko V, Romanenko M, Lushchak O, Kryzhanovska N, Guryanov V, Vaiserman A. Sex differences in the phylum-level human gut microbiota composition. BMC Microbiol. 2021 Apr 30;21(1):131. https://doi.org/10.1186/s12866-021-02198-y
 3. Романенко М. С., Мельниченко В. М., Синєок Л. Л., Дубілей Т. О., Стельмах В. С., Півень Л. В. Вплив напою, збагаченого йодом та воднем, на йодне забезпечення при метаболічному синдромі. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2021, 93(3): 11–27  https://doi.org/10.25040/ecpb2021.03-04.011
 4. Peshuk LV, Gorbach OYa, Povoroznyuk VV, Dzerovych NI, Romanenko MS, Kondratiuk NV. The Study Of A Protein-Enriched Meat Product Efficiency And Safety For Women In The Postmenopausal Period With Prescarcopenia. Journal of Chemistry and Technologies. 2021; 29(3): 425-432. https://doi.org/10.15421/jchemtech.v29i3
 5. Povoroznyuk, V., Dzerovych, N., Synieok, L., & Romanenko, M. (2021). Diagnosis and prevention of sarcopenia. PAIN, JOINTS, SPINE, 7(4), 179–193. https://doi.org/10.22141/2224-1507.7.4.2017.121230
 6. Grygorieva N, Povoroznyuk V, Romanenko M. et al. Calcium intake in an adult Ukrainian population. Arch Osteoporos. 2020; 15 (23). https://doi.org/10.1007/s11657-020-0712-0 
 7. Vaiserman A, Romanenko M, Piven L, Moseiko V, Lushchak O, Kryzhanovska N, Guryanov V, Koliada A. Differences in the gut Firmicutes to Bacteroidetes ratio across age groups in healthy Ukrainian population. BMC Microbiol. 2020 Jul 22;20(1):221. https://doi.org/10.1186/s12866-020-01903-7.
 8. Koliada A, Moseiko V, Romanenko M, Piven L, Lushchak O, Kryzhanovska N, Guryanov V, Vaiserman A. Seasonal variation in gut microbiota composition: cross-sectional evidence from Ukrainian population. BMC Microbiol. 2020 Apr 21;20(1):100. https://doi.org/10.1186/s12866-020-01786-8
 9. Koliada A, Syzenko G, Moseiko V, Budovska L, Puchkov K, Perederiy V, Gavalko Y, Dorofeyev A, Romanenko M, Tkach S, Sineok L, Lushchak O, Vaiserman A. Association between body mass index and Firmicutes/Bacteroidetes ratio in an adult Ukrainian population. BMC Microbiol. 2017 May 22;17(1):120. https://doi.org/10.1186/s12866-017-1027-1.
 10. Романенко М.С., Гавалко Ю.В., Синєок Л.Л., Шаповал І.М., Коруля І.А. Вплив продукту з чорниці на метаболічний профіль у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Ендокринологія. 2018; 23(3):219-25 https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/15
 11. Романенко М.С., Гавалко Ю.В., Синеок Л.Л. О воздействии слабительного препарата на растительной основе на маркеры воспаления и метаболический профиль у пожилых пациентов с метаболическим синдромом // Сучасна гастроентерологія. 2017. № 5(97). С. 54-60. http://nbuv.gov.ua/UJRN/SGastro_2017_5_11
 12. Іванова Т.М., Гошовська Ю.В., Охай І.Ю., Пешук Л.В., Романенко М.С., Федічкіна Р.А., Шаповал І.М. Дослідження м’ясного продукту з додаванням кверцетинвмісної сировини  в середовищі in vivo // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2017. Т. 19(80). 43–47. https://doi.org/10.15421/nvlvet8009
 13. Ivanova T,  Goshovska Y, Peshuk L, Romanenko M, Fedichkina R, Sagach V, Sineok L, Shapoval I. Effect of meat product with onion skin extract on мetabolic profile in SHR. Ukrainian Food Journal. 2017; 6 (1): 85-92. http://dx.doi.org/10.24263/2304-974X-2017-6-1-10 
 14. Влияние геродиетического мясного паштета на метаболические показатели у пожилых людей: роль витамина В12/ Ю. В. Гавалко, Л.В.  Пешук, Л. Л. Синеок, М. С.Романенко, А.И.  Гашук // Успехи геронтологии. — 2015. — № 3 (28) — С. 571-578.  https://europepmc.org/article/med/28509499

Тези

 1. Робота з нічними змінами та метаболічний профіль у людей середнього віку / М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, Л.В. Півень, Л.Д. Іваненко, Т.Б. Папуріна // Мат. IV міжнар. наук. конф. «Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень» (Тернопіль, 4 листопада 2022 р.). – Тернопіль, 2022.
 2. Поширеність факторів десинхронозу у людей із абдомінальним ожирінням / М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, Л.В. Півень, Л.Д. Іваненко // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» (Харків, 17 листопада 2022 р.). – Харків, 2022.

Рекомендації

Харчування людей похилого віку в профілактиці захворювання коронавірусом – Інститут геронтології (geront.kiev.ua)