В Інституті геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова створено новий науковий відділ – “ВІДДІЛ ВИВЧЕННЯ ВІК АСОЦІЙОВАНИХ КАРДІОМЕТАБОЛІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ”

Керівник – к.мед.наук Яніна Андріївна Саєнко

Враховуючи високий рівень смертності населення від серцево-судинних захворювань та цукрового діабету й відсутності єдиного підходу до спостереження за пацієнтами з кардіометаболічними захворюваннями, в умовах сьогодення та зважаючи на світові тенденції створення даного відділу є важливим для провадження науково-клінічних досліджень.
Мета таких досліджень полягає у вивченні взаємозв’язку між віком, супутніми захворюваннями та розвитком кардіометаболічних захворювань.

Перейти на сторінку відділу ⇛