Ukrainian National H-index Ranking оновлено!

Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України за результатами IV кварталу 2023 року піднявся одразу на 4 позиції.

National H-index Ranking – незалежний міжнародний рейтинг, що направлений на оцінку наукової продуктивності вчених, дослідницьких груп та організацій в різних країнах на основі консолідованого показника індексу Гірша. Ukrainian National H-index Ranking враховує сумарний показник індексу Гірша наукових установ України з урахуванням відомостей наукометричних баз даних та платформ Scopus, Web of Science та Google Scholar. На основі цих даних формується індикатор National H-index Ranking та відповідна ранжована позиція в рейтингу (Position).

Приємно повідомити, що за результатами IV кварталу 2023 року ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» покращив свої позиції одразу на 4 ступені. Тепер наш інститут посідає високе 23 місце за даними баз Scopus та WoS і 28 місце у Ukrainian National H-index Ranking серед 441 закладів вищої освіти та наукових установ України:

Рейтинг організацій України в міжнародній базі даних Scopus 2023

Ranking of organizations in Scopus – незалежний рейтинг наукової продуктивності та публікаційної активності наукових організацій за даними наукометричної бази даних Scopus