11 червня – Іполіт Васильович Давидовський

1968 – помер Іполіт Васильович Давидовський (1887-1968) – радянський патологоанатом, геронтолог, академік АМН СРСР (1944). Серед монографій – «Геронтологія» (1966).

На думку І.В. Давидовського, основні поняття геронтології – вік, старіння, старість, довголіття, безсмертя відображають не тільки людські уявлення про життєві процеси просторово-часового значення. В них переплітаються об’єктивні закони життя і суб’єктивні антропоморфні представлення людства, а також просто пристрасне бажання жити довше. Старість – це віковий період, що характеризує заключну фазу людського життя. Закономірним завершенням процесу старіння є смерть.

Автор ідеї та упорядник – О. А. Галушко
Редакція та дизайн – С. А. Михальський