3 липня – народився Арон Михайлович Утевський

1904 – народився Арон Михайлович Утевський (1904 – 1988) – український, радянський біохімік, член-кореспондент АН УРСР. Основоположник досліджень з обміну катехоламінів. Встановив природу і функцію метаболітів цих гормонів-медіаторів та їх значення для фізіології і патології, розробив нові методи їх досліджень. Монографія Утевського «Біохімія адреналіну» (1939 р.) започаткувала розвиток біохімії катехоламінів в СРСР. Вивчення обміну адреналіну дозволило по-новому підійти до деяких актуальним питанням фізіології та патології, зокрема, питанням патогенезу гіпертонічної хвороби та облітеруючого ендартеріїту.

Автор ідеї та упорядник – О. А. Галушко
Редакція та дизайн – С. А. Михальський