Коркушко Олег Васильович (19.02.1929 – 01.01.2024) – завідувач відділу клінічної фізіолології та патології внутрішніх органів

Академік Національної академії медичних  наук України з 25.03.1994 р., член-кореспондент НАН України (1992), член-кореспондент РАМН (1991), доктор медичних наук (1969), професор (1971), Заслужений діяч науки України (1991), лауреат Державних премій України (1984, 1997, 2003), лауреат премії ім. С.П. Боткіна РАМН (1994), лауреат премії ім. М.Д.Стражеска НАН України (1995),  лауреат премії ім. Д.Ф. Чеботарьова НАН України (2010), завідувач відділу клінічної фізіолології та патології внутрішніх органів ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України” (з 1978).

О. В. Коркушко – відомий учений-терапевт, один з провідних фахівців в галузі клінічної геронтології та геріатрії, клінічної фізіології. Основні напрямки наукової діяльності: клініко-фізіологічні дослідження механізмів старіння людини, вивчення особливостей етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики основних захворювань внутрішніх органів, серцево-судинної системи у людей похилого віку та передчасного старіння людини; розробка профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на запобігання передчасному старінню, дослідження особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів у людей похилого віку.

Президент української асоціації “Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення”, член Президії правління українського наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів, член правління українського наукового кардіологічного товариства, почесний член товариств геронтологів Німеччини та Болгарії, головний редактор журналу “Кровообіг та гемостаз”, член редакційних рад геронтологічних журналів ряду країн, член спеціалізованої вченої ради при ННЦ “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України”.

Автор 830 друкованих наукових праць, 17 монографій, 23 авторських свідоцтва. Підготував 18 докторів та 72 кандидати наук.