Пішов з життя Євген Миколайович Горбань

Шановні колеги!
Вчора від нас пішов Євген Миколайович Горбань – доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу біології старіння та експериментального подовження життя, керівник лабораторії радіобіології у минулому та один із відомих учнів академіка Володимира Фролькіса. Євген Миколайович також довгий час керував відділом науки у Міністерстві охорони здоров’я України.

Прощання з Євгеном Миколайовичем відбудеться завтра 31 серпня 2022 р. о 10.00 у Храмі Святого Вознесіння (центральна алея Байкового кладовища).

Ранні роботи Є.М. Горбаня були присвячені вивченню активності антиоксидантів та їх стреспротекторним властивостям. Євген Миколайович вивчав механізми радіаційного стресу та особливості функціонування ендокринної системи в умовах дій низьких доз іонізуючого випромінювання. Їм були встановлені вікові особливості адаптаційних реакцій організму на дію радіації за умов хронічного ситуаційного стресу. Зокрема показано, що іонізуюча радіація викликає прискорене старіння організму та ранній початок розвитку вік-залежної патології. Були вивчені вікові особливості різних проявів метаболічного синдрому у тварин. Продемонстровано, що використання геропротекторів запобігає розвитку вікових змін органів та систем, спровокованих опроміненням. Вивчена ефективність різних підходів для запобігання індукованих випромінюванням метаболічних порушень: від мікрохвильового електромагнітного випромінювання низької інтенсивності, дії різних хімічних з’єднань та технологій, зокрема гіпоксичних тренувань. Останні роботи були присвячені дослідженню вікових особливостей радіаційно індукованих порушень судинної реактивності та можливості їх корекції за допомогою біофлавоноїду – сенолітика кверцитину.

Євген Миколайович був знаним радіобіологом та геронтологом, автором більш ніж 300 наукових публікацій, керівником низки науково-дослідних проектів та науковим керівником багатьох науковців, під керівництвом якого були захищені кандидатські та докторські дисертації.
Наш колектив виражає глибоке співчуття родині Євгена Миколайовича.

Вічна пам’ять.