Планування 2 НДР сектору соціальної геронтології та герогігієни на 2025-2027 рр.

08.04.2024 в ДУ “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України” було проведено розширене засідання сектору соціальної геронтології та герогігієни. На засіданні заслухали виступи з планування досліджень 2025-2027:

  • канд. мед. наук Мар’яни Станіславівни Романенко, керівника науково-дослідної теми лабораторії геродієтетики, тема проекту:
    “Вивчити зв’язки харчового патерну, метаболічного профілю та кишкового мікробіому у людей різного віку та розробити рекомендації з оптимізації харчування в умовах війни та післявоєнного періоду” (завідувачка лабораторії канд. мед. наук Синєок Людмила Леонідівна);
  • канд. мед. наук Олени Сергіївни Томаревської, відповідального виконавця науково-дослідної теми лабораторії професійно-трудової реабілітації, тема проекту:
    Розробка системи професійно-трудової реабілітації сліпих та з критично-зниженим зором працівників різного віку” (завідувач лабораторії професор, док. мед. наук Поляков Олександр Анатолійович).

Було прийнято одноголосно рішення щодо рекомендацій для затвердження тем наукових проектів лабораторій на засіданні Вченій Раді ДУ “Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”.