Персоналії

Маньковський Борис Микитович

Директор інституту

Маньковський Борис Микитович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Наукові інтереси Бориса Микитовича пов’язані з вивченням механізмів розвитку і розробкою методів лікування ускладнень цукрового діабету, таких як діабетична нейропатія, гострі і хронічні порушення мозкового кровообігу. В результаті цих досліджень вченим були встановлені нові механізми розвитку порушень церебрального кровообігу у хворих на цукровий діабет. Отримано нові дані по поширеності діабетичної нейропатії і запропонована нова схема лікування хворих на цукровий діабет. Великий цикл наукових робіт виконано Маньковським Б. М. з вивчення взаємозв’язку між цукровим діабетом і артеріальною гіпертензією, а також іншими проявами метаболічного синдрому. Їм знайдений взаємозв’язок між показниками чутливості тканин до інсуліну і рівнем артеріального тиску, порушеннями ліпідного обміну. Протягом більше10 років займається вивченням механізмів розвитку цукрового діабету І типу на ранніх доклінічних стадіях. Описані порушення зі сторони імунологічного фенотипу лімфоцитів, а також співвідношення про- та антизапальних цитокинів при формуванні цукрового діабету 1 типу.Професор Маньковський автор більше ніж 600 наукових праць, у тому числі 150 за кордоном, 10 монографій, з яких 2 опубліковані за кордоном (Канада, Сполучені Штати Америки).

Заступники директора:

Заступник директора з наукової роботи –
Валерій Броніславович Шатило, доктор медичних наук, професор, лауреат премії НАН України імені Д. Ф. Чеботарьова;
телефон (44) 430-40-68


Виконуючий обов’язки заступника директора з науково-лікувальної роботи –
Галушко Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор;
телефон (44) 430-40-68

Коло наукових інтересів Галушка Олександра Анатолійовича включає питання анестезії у хворих на цукровий діабет, проблеми інтенсивної терапії гострих порушень мозкового кровообігу, теоретичні й практичні аспекти інфузійної терапії.


Вчений секретар

Учений секретар – канд.мед.наук, старший дослідник
Холін Віктор Олександрович,
телефон (44) 229-58-53


Виконуючий обов’язки заступника директора із загальних питань –

Литовченко Олег Євгенович.


Адміністративний склад:

Головний лікар – канд.мед.наук Сергій Олександрович Кузьменко,
телефон (44) 430-40-42


Головний бухгалтер –
Людмила Валеріївна Вакуленко


В штаті Інституту – понад 600 співробітників, серед них більш ніж 100 – науковці.
Потужний науковий потенціал складають: 33 доктора наук (з них – 2 академіка, 2 член-кореспондента, 12 професорів), 44 кандидата наук.

Серед науковців інституту – 14 лауреатів Державної премії, 8 Заслужених діячів науки і техніки України.
Виконавці кращих робіт в галузі вікової фізіології, імунології, клінічної геронтології стали лауреатами премій України ім. О.О.Богомольця, М.Д.Стражеска, І.І.Мечникова, а також С.П.Боткіна (РАМН). Міжнарод­ні відзнаки – медалі ім. Ф.Верцара Європейської асоціації геронтологів одержали (1986 р.) всесвітньо відомі засновники наукових шкіл: з клінічної геронтології – академік Д.Ф.Чеботарьов, з біології старіння – академік В.В.Фролькіс.
Президентська медаль Міжнародної асоціації геронтологів одержана академіком Д.Ф.Чеботарьовим (2003р.)