ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ КАРДІОЛОГІЇ

Керівник – доктор мед. наук, професор Лариса Михайлівна ЄНА

Відділ отримав сучасну назву у 1995 р., а до цього з 1972 р. функціонував як відділ довготривалих клінічних спостережень. Його організатором і першим керівником був доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки Анатолій Володимирович Токар.

Основні напрями досліджень: вивчення патогенезу артеріальної гіпертензії та її ускладнень, удосконалення їх діагностики і лікування  в похилому і старечому віці;визначення поширеності факторів ризику артеріальної гіпертензії та асоційованої з нею патології; аналіз фармакотерапії в лікарняних закладах України за умов поліморбідності;розробка моделей визначення біологічного віку, вивчення темпів старіння в популяціях, професійних групах,за наявності вік-залежної патології; розробка нових  методів діагностики, профілактики та лікування  геріатричних синдромів.

У відділі встановлені вікові особливості патогенезу артеріальної гіпертензії, закономірності формування  уражень органів-мішеней і розвитку ускладнень – серцевої недостатності, фібриляції передсердь, ішемічної хвороби серця, розроблено та удосконалені методи діагностики та лікування. Визначені регіональні особливості вік-залежної динаміки поширеності артеріальної гіпертензії, її факторів ризику та ускладнень в Україні.

Вперше в Україні проведено фармако-епідеміологічні дослідження вікової поліморбідності у хворих старшого віку з артеріальною гіпертензією. Результати засвідчили не тільки вкрай високий рівень поліморбідності та поліфармації, що прогресивно зростають з  віком у геріатричного контингенту стаціонарів, але й  виділити  типові поєднання нозологій та  сформулювати на цій основі методологію  стандартів лікування в геріатрії.

Розроблено моделі для визначення біологічного віку людини та вивчено темп старіння популяцій з різним рівнем довголіття, вплив хімічних чинників, іонізуючої радіації, психічного стресу, різних захворювань на формування прискореного старіння.

Накопичено досвід комплексного обстеження, лікування  та тривалого спостереження за геріатричними хворими з кардіальної патологією за умов вікової коморбідності. Поряд з нозологічною діагностикою використовується методи ненозологічної оцінки  рівня фізичного та психічного здоров’я осіб старшого віку; розроблено оригінальну програму обстеження  хворих для визначення рівня та тяжкості поліморбідності, найбільш значимих геріатричних синдромів.

Нагороди і відзнаки. Токар А.В. – Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1984). Ахаладзе М.Г. – премія ім. Д.Ф. Чеботарьова НАН України (2012).

Наукові публікації відділу клінічної та епідемологічної кардіології

Контакти: телефон: +38 (044) 428-1990, факс: +38 (044) 426-8683.

Запитання або повідомлення для проф. Л.М.Єна
Всі поля обов'язкові до заповнення