АДМІНІСТРАЦІЯ ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМЕНІ Д.Ф. ЧЕБОТАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

Борис Микитович МАНЬКОВСЬКИЙ Директор інституту, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Автор 814 наукових публікацій, у тому числі більш, ніж 250 зарубіжних, 10 монографій, з яких 2 видані за кордоном (Канада, Сполучені Штати Америки). Має високий індекс цитування за системою Google Scholar (індекс Хірша 38) та SCOPUS (індекс Хірша 18).  Телефон приймальні директора: (044) 430-4068.

Шатило Валерій

Валерій Броніславович ШАТИЛО  – заступник директора інституту з наукової роботи, доктор медичних наук за фахом «нормальна фізіологія», професор за фахом «кардіологія». Автор та співавтор 15 патентів України, 28 методичних рекомендацій, 6 монографій, з яких 2 видані за кордоном, 508 наукових праць, у тому числі 278 статей, з яких 55 опубліковані за кордоном (індекс Хірша за Scopus 11). Лауреат премії імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії наук України. Лауреат премії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України. Віце-президент наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України.

Телефон (044) 430-4068.

Олександр Анатолійович ГАЛУШКОвиконуючий обов’язки заступника директора з науково-лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор.

Автор та співавтор більше 350 наукових публікацій, серед яких – 6 навчально-методичних посібників, 2 монографії, 6 розділів в Національному підручнику «Анестезіологія та інтенсивна терапія», 3 методичних рекомендацій, 1 довідник, 4 інформаційних листи та патенти України на корисну модель.

Телефон (044) 430-4068.

Вчений секретар

Віктор Олександрович ХОЛІНвчений секретар інституту, кандидат медичних наук, старший дослідник.

Телефон (044) 229-5853.

Олег Євгенович ЛИТОВЧЕНКО – виконуючий обов’язки заступника директора із загальних питань.

Людмила Валеріївна ВАКУЛЕНКО – головний бухгалтер.

Телефон (044) 229-5865.