Безруков Владіслав Вікторович (25.02.1940-16.09.2023 рр.) – директор інституту (1988-2023), завідувач лабораторії фізіології

Академік Національної  академії медичних наук України з 28.12.2011 р., доктор медичних наук (1983), професор (1998), Заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат премії ім. М. Д. Стражеска НАН України (2000) та премії ім. Т. І. Єрошевського (Росія, 2001), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003), директор ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України” (з 1988), завідувач лабораторії соціальної геронтології (1989-2004), завідувач лабораторії фізіології ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України” (з 1999 по 2023 р.).
Основні напрями науково-дослідної роботи: фізіологія старіння (вивчення змін в нейрогуморальній регуляції кровообігу, систем антиоксидантного захисту та оксиду азоту, ендотеліальної дисфункції гіпоталамічних механізмів старіння організму, вікових особливостей гіпоталамічної регуляції вегетативних та ендокринних функцій, ролі гіпоталамічних порушень в розвитку віково-залежної патології, гіпоталамічних впливів на тривалість життя, нових підходів до подовження життя в експерименті) та соціальна геронтологія (вивчення феномену довголіття, прискореного старіння населення України, соціально-гігієнічних факторів ризику розвитку віково-залежних захворювань, оцінка стану здоров’я та потреб у різних видах медико-соціальної допомоги людям похилого віку).
B. B. Безруков був президентом наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України, членом рад Міжнародної та Європейської асоціацій геронтологів і геріатрів, почесним членом наукових товариств геронтології та геріатрії Росії та Румунії, головою спеціалізованої вченої ради при Інституті геронтології НАМН України, радником ВООЗ і ООН, головним редактором журналу “Проблемы старения и долголетия” (AGEING AND LONGEVITY), членом редакційних рад низки вітчизняних та зарубіжних журналів.
Нагороджений орденами Ярослава Мудрого V ст., “Кадетська слава” I ст., “За добросердечие и жертвенность”, відзнакою НАН України “За наукові досягнення”, Почесними грамотами МОЗ та НАМН України, двома відзнаками Комітету ВР з питань охорони здоров`я “За охорону здоров`я нації”, Почесною грамотою та Знаком Пошани Київського міського голови, Знаком пошани Подільського району у місті Києві, Знаком Пошани Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я, медалями “За служение Родине с детства”, “Ветеран праці”, “В память 1500-ліття Києва” та іншими ювілейними нагородами.
Автор понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографій та посібників, 4 авторських свідоцтв. Підготував 4 докторів та 13 кандидатів наук