XXV науково-практична конференція “Мультимодальні медико-соціальні аспекти церебральної та серцево-судинної патології у воєнний період (діагностика, реабілітація, профілактика ускладнень)”

Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров’я України
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь»
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»

XXV науково-практична конференціяМультимодальні медико-соціальні аспекти церебральної та серцево-судинної патології у воєнний період (діагностика, реабілітація, профілактика ускладнень)

Відео першого дня конференції:

https://www.youtube.com/watch?v=IfX1ctvZa9k

Другий день конференції, 15.05.2024:

https://www.youtube.com/watch?v=ZIvrxADJ6o4

ПРОГРАМА

14-15 ТРАВНЯ 2024 р.
м. Київ

ОРГКОМІТЕТ
Головуючі 

акад. НАМН України Лазоришинець В. В.        ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»  
чл.-кор. НАМН України Кузнецова С. М ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України  
полковник медичної служби Літовченко  І. І. НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь»

Члени оргкомітету

чл.-кор. НАМН України
Пархоменко О. М.
 ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України»
проф. Шатило В. Б.ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»  
проф. Паєнок А.В. Львівський національний медичний  університет імені Данила Галицького  
проф. Єна  Л. М.           ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»  
проф. Кузнєцов В. В.   ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»  
ст. н. с. Холін В. О.       ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»  
головний лікар
Кузьменко С.О.     
 ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

Секретаріат

Черепинська В.В.                                                      ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»  
Ткаченко І. П.                                                             ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

Вівторок, 14 травня

9:30 – 9:35       Відкриття конференції
Вітання: чл.-кор. НАМН України Маньковський Б.М.
чл.-кор. НАМН України Кузнєцова С.М.
проф. Шатило В.Б.

І пленарне засідання
Головуючі: проф. Стеблюк В.В., полковник мед. служби Лисак І.В., к.м.н. Холін В.О.

9:35 – 9:55
Менеджмент бойової травми серця
акад. Лазоришинець В.В., акад. Лурін І.А., д.м.н. Сіромаха С.О. (Київ)

09:55 – 10:15
Комбінована патологія воєнного часу: акубаротравма та артеріальна гіпертензія у військовослужбовців
проф. Стеблюк В.В., ст. досл. Гук А. (Київ)

10:15 – 10:35 
Вікові особливості посттравматичного стану головного мозку (за даними ЕЕГ, УДС та нейро-психологічних тестів) у військових, які перенесли мінно-вибухову травму
чл.-кор. НАМН України Кузнєцова С.М., проф. Кузнецов В.В., Кобиш О.М., полковник мед. служби Літовченко І.І. (Київ)

10:35 – 10:55
Механізм та патогенез бойової черепно-мозкової травми
проф. Шевага В.М., Задорожна Б.В. (Львів)

10:55 – 11:15
Особливості перебігу ендокринних захворювань в період воєнного часу
акад. НАМН України Тронько М.Д., д.м.н. Орленко В.Л.

11:15 – 11:35
Розлади сну серед учасників бойових дій з легкою черепно-мозковою травмою
проф. Соколова Л.І., Самінін Я.В. (Київ)

Біофлавоноїди як органопротектори в системі реабілітації
Головуючі: чл.-кор. НАМН Пархоменко О.М., проф. Шатило В.Б.  

11:35 – 11:55
Гостре ураження мозку: від вогнищевого до тотального реперфузійного синдрому
чл.-кор. НАМН України Пархоменко О.М. (Київ)

11:55 – 12:15
Застосування геропротекторів для покращення здоров`я та зниження кардіоваскулярних ризиків у постраждалих від війни
проф. Шатило В.Б., Антонюк-Щеглова І.А., Наскалова С.С., Бондаренко О.В. (Київ)

12:15 – 12:35
Медико-соціальні аспекти інсультів у воєнний період
проф., зав. каф. неврології НМУ ім. О.О. Богомольця Прокопів М.М., зав. від. ЦВП КНП «ОКЛ» Трепет Л.М. (Київ)

12:35 – 12:55
Механізм дії енергопротекторів на функціональний стан головного мозку у хворих, які перенесли ішемічний інсульт
чл.-кор. НАМН України Кузнєцова С. М., полковник мед.служби Лисак І.В., к.м.н. Романюк Т.Ю., Зазгарська Т.В., Черепинська В.В. (Київ)

12:55 – 13:15  Перерва

Актуальні питання неврології
Головуючі:­ проф. Карабань І.М., проф. Тріщинська М.А.

13:15 – 13:35
Захист нейро-васкулярного юніту при черепно-мозковій травмі
чл.-кор. НАМН України Дзяк Л.А., Мізякіна К.В., Сук В.М.(Дніпро)

13:35 – 14:15
Реабілітація при хворобі Паркінсона: можливість чи необхідність?
проф. Карабань І.М. (Київ) 

14:15 – 14:35
Судинні когнітивні порушення: оптимізація лікування з урахуванням патогенезу
проф. Тріщинська М.А. (Київ)  

14:35 – 14:55
Хронічний біль в контексті інсульту та COVID-19
д.м.н. Черенько Т.М. (Київ)

14:55 -15:15
Особливості патогенетичних механізмів церебральних інсультів у осіб молодого віку
проф. Мяловицька О. А. (Київ)

15:15 -15:35
Особливості судинної та вегетативної регуляції мозкового кровотоку у пацієнтів з головним болем напруги
проф. Калашніков В.(Харків), проф. Стоянов А.Н. (Одеса)

ІІ пленарне засідання
Кардіоневрологія, терапевтичні та хірургічні аспекти
Головуючі: чл.-кор. НАМН України Нетяженко В.З., проф. Єна Л.М.

15:35 – 15:55
Місце кардіохірургії в менеджменті вагітної з кардінальною патологією
акад. Лазоришинець В.В., д.м.н. Давидова Ю.В., к.м.н. Лиманська А.Ю., д.м.н. Сіромаха С.О. (Київ)

15:55 – 16:15
Раціональна гібридна антикоагулянтна та антитромбоцитарна  терапія в клініці внутрішніх хвороб
чл.-кор. НАМН України Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Козачишин Н.І. (Київ)

16:15 – 16:35
Сучасна концепція лікування гострого та хронічного болю в лікарській практиці
чл.-кор. НАМН України Черній В.І. (Київ)

16:35 – 16:55
Гепертрофічна кардіоміопатія, як фактор ризику раптової серцевої смерті
чл.-кор. НАМН України, Руденко К.В. (Київ)

16:55 – 17:15
Сучасні аспекти нейрореабілітації хворих у післяінсультному періоді під час воєнного стану
проф. Медвєдкова С.О., проф. Козьолкін О.А. (Запоріжжя)

17:15 – 17:35
Артеріальна гіпертензія у літніх: що нового?
проф. Єна Л. М. (Київ)

Середа, 15 травня

І пленарне засідання
Стрес та його наслідки
Головуючі: проф.Козьолкін О.А., проф. Турчина Н.С.

09:10 – 09:30
Захворювання щитоподібної залози за 2 роки війни
акад. НАМН України Усенко О. Ю., чл.-кор. НАМН України Коваленко А.Є., чл.-кор. НАМН України Хоменко І.П, Галочка І.П. (Київ)

09:30 – 09:50
Особливості когнітивних та тривожно-депресивних розладів у хворих, які  перенесли мозковий ішемічний інсульт в період військового часу
проф. Козьолкін О.А., проф. Мєдвєдкова С.О. (Запоріжжя)

09:50 – 10:10
Медичні та соціальні аспекти посттравматичних стресових розладів
акад. НАН Азербайжана Амирасланов А.Т., проф. Гашимова У.Ф. (Баку, Азербайджан)

10:10 – 10:40
Нейробореліоз: акценти в діагностиці та лікуванні
д.м.н. Шкробот С.І., доцент Дуве К.В. (Тернопіль)

10:40 – 11:00
Дослідження багатоцільових препаратів у сфері запалення та його розширення
MD., Ph.D. Чеснулявичус Костянтин (Німеччина)

11:00 – 11:20
Сучасні підходи до фармакотерапії синдрому тривоги при цереброваскуляній патології в період воєнного стану
к.м.н. Бурчинський С.Г. (Київ)

Питання реабілітації
Головуючі: чл.-кор. НАМН України Черній В.І., д.м.н. Антонюк-Щеглова І.А.  

11:30 – 11:50
Застосування гіпоксичних тренувань для реабілітації постраждалих від війни із стресовими порушеннями
проф. Асанов Е.О., ст.досл. к. м. н. Диба І.А. (Київ)

11:50 – 12:10
Посттравматична енцефалопатія, запитання та відповіді
д.м.н. Дуве Х.В. (Тернопіль)

12:10 – 12:30
Легка черепно-мозкова травма та нейродегенеративні порушення
проф. Карабань І.М., Холін В.О., Бачинська Н.Ю., Рожкова З.З., Полєтаєва К.М., Скрипниченко О.Г.(Київ)

12:30 – 12:50
Комплексна реабілітація пацієнтів із посттравматичним головним болем внаслідок перенесеної мінно-вибухової травми
д.мед.н. Н.С. Турчина

12:50 – 13:10
Норматензивна гідроцефалія клінічні випадки з практики навролога
к.м.н. Іванова М.Ф (Київ)

13:10 – 13:30
Сучасні стандарти військової сомнології в діагностиці сну та дихання уві сні
к.м.н. Погорецький Ю.Н. (Київ) 

ІІ пленарне засідання
Війна та жінка
Головуючі: чл.-кор. НАМН України Татарчук Т. Ф., проф. Єна Л.М.

13:30 – 13:50
Війна, стрес та репродуктивне здоров’я жінки
чл.-кор. НАМН України Татарчук Т. Ф.

13:50 – 14:10
Хронічний стрес в умовах війни та репродуктивне здоров’я жінки: досвід нейрогормональної корекції в клінічній практиці акушера-гінеколога
к.мед.н. Нідельчук Оксана Василівна, акушер-гінеколог вищої категорії, гінеколог-ендокринолог, онкогінеколог, мамолог, лікар-УЗД

14:10 – 14:30
Фактори ризику, що впливають на репродуктивне здоровя – сучасний стан та зусилля їх вирішення
проф. Камилова Н.М. (Азербайджан)

14:30 – 15:00 Закриття конференції