ЛАРИСА ФЕДОРІВНА АНДРІАНОВА

З великим сумом повідомляємо, що сьогодні вночі, 06.04.2021, за місяць до 86-річчя, пішла у вічність ветеран Інституту, колишня провідний науковий співробітник лабораторії патофізіології та імунології, вчений секретар Інституту впродовж 27 років, кандидат медичних наук
ЛАРИСА ФЕДОРІВНА АНДРІАНОВА.

Лариса Федорівна у 1958 р. закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа, та після закінчення ординатури у Київський обласній лікарні, з 1961 року працювала в Інституті геронтології, в лабораторії імунології.

У 1969 р. в спецраді київського Інституту фармакології і токсикології Л.Ф. Андріанова захищає кандидатську дисертацію «Вікові особливості деяких показників імунітету на пізніх етапах онтогенезу». Після захисту дисертаційної роботи Лариса Федорівна продовжила вивчення неспецифічних та специфічних факторів імунітету в різні вікові періоди, особливості антитілоутворення в старості та вікові зміни лімфоїдної тканини. Вона продовжує вивчати особливості тимусзалежних лімфоцитів в умовах переносу стовбурових клітин кісткового мозку від молодих до старих експериментальних тварин. Лариса Федорівна бере активну участь у підготовці Міжнародного Конгресу геронтологів 1972 року у якості члена програмного комітету та приймає участь у роботі комісії з медичної термінології інституту.

В 1975 році Ларису Федорівну за підтримки Г.М. Бутенка та В.В. Фролькіса переводять на посаду старшого наукового співробітника лабораторії імунології. Результати її досліджень доповідаються на міжнародних симпозіумах в Чехії, Німеччині, Угорщині та публікуються в провідних іноземних виданнях. В 1977 році Лариса Федорівна проходить стажування у відділі геронтології Інституту ім. Земмельвейса в Будапешті (Угорщина). Значний науковий доробок дозволив Ларисі Федорівні у 1978 році отримати наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «патологічна фізіологія».

Її роботи кінця 70-х років минулого століття були присвячені дослідженню пересадок імунокомепетентних клітин в організми різного віку та пошуку препаратів, що мали імуномодулюючий вплив на старіючу імунну систему. У 80-х роках минулого століття Ларисою Федорівною досліджувались особливості розвитку аутоімунологічних реакцій при старінні та молекулярні основи імунологічних функцій лімфоцитів.

У 1990 році В.В. Безруков звертається з поданням до Академіка-Секретаря АМН СРСР щодо призначення Л.Ф. Андріанової вченим секретарем Інституту геронтології, яке було затверджено 14 травня 1990 року. З цього часу і до 2017 року Лариса Федорівна займає відповідальну посаду в дирекції нашого інституту. Виконуючи свої адміністративні функції, у якості експерта в галузі старіння стовбурових клітин кісткового мозку Лариса Федорівна продовжує запрошуватись у провідні закордонні інститути та до участі в міжнародних симпозіумах та конгресах.

За час роботи на посаді вченого секретаря Лариса Федорівна багато уваги приділяла розвитку наукових досліджень та підтримки авторитету інституту в рамках Академії медичних наук України.

Багато з сучасних науковців пройшли школу ординатури, аспірантури та докторантури з допомогою та підтримкою Лариси Федорівни. Ми всі пам’ятаємо її особливе тепле, але разом із тим, високопрофесійне та вимогливе ставлення керівника аспірантури і докторантури до здобувачів наукових звань. Саме таке поєднання найкращих людських та професійних якостей дозволяло Ларисі Федорівні багато років підтримувати на високому рівні складну роботу по підготовці наукових кадрів в нашому інституті.

Лариса Федорівна мала багато професійних відзнак: «Ветеран труда», «Відмінник охорони здоров’я СРСР», «Учасник ВДНГ СРСР», почесні грамоти Інституту геронтології, Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом».

У кожного, хто мав честь бути знайомим із Л.Ф. Андріановою, назавжди в пам’яті залишиться її світлий образ.

Дирекція і весь колектив Інституту геронтології висловлює щирі співчуття родині Лариси Федорівни у цей сумний час.