XXII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МУЛЬТИМОДАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ПРОФІЛАКТИКИ, ПАТОГЕНЕЗУ І ТЕРАПІЇ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ І СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»

ПРОГРАММА

СЕРЕДА, 21 Квітня

09:30 – Відкриття конференції
Вітання: академік НАМН України Безруков В.В.

09:30 – 13:30 І засідання
Патофізіологічні механізми COVID-19 та питання терапії
Головуючі: чл-кор. НАМН України Кузнецова С.М., проф. Бачинська Н.Ю.

09:30 – 09:50
«СOVID-19 та кардіохірургія»
академік НАМН України Лазоришинець В. В.

09:50 – 10:30
«Антикоагулянтна, антитромботична, тромболітична та інфузійна терапія у хворих з Covid-19»
чл-кор. НАМН України Нетяженко В.З. (Київ)

10:30 – 11:00
«Прогностичні аспекти неврологічних проблем, що пов’язані з Covid-19»
проф. Ткаченко О.В. (Київ)

11:00 – 11:30
«Коронавірусна хвороба 2019: неврологічні аспекти»
чл-кор. НАМН України Кузнецова С.М., д.м.н. Кузнєцов В.В. (Київ)

11:30 – 12:00
«Когнітивні порушення та Covid-19»
проф. Бачинська Н.Ю. (Київ)

12:00 – 12:30
«Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на перебіг розсіяного склерозу до та після пандемії Covid-19»
проф. Соколова Л.І., Потапова К.П. (Київ)

12:30 – 13:00
«Гостра некротизуюча енцефалопатія та гострий енцефаліт у пацієнтів з Covid-19.
Розгляд клінічних випадків»
д.м.н. Копчак О.О. (Київ)

13:00 – 13:30 Обговорення
13:30 – 14:00 Перерва

14:00 – 16:30 ІІ засідання
Мозок і серце
Головуючі: проф. Матюха Л.Ф., к.м.н. Пасічник Г.П.

14:00 – 14:40
Міждисциплінарна взаємодія при веденні пацієнтів з фібриляцією передсердь:
«Ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь в амбулаторних умовах»
проф. Л.Ф. Матюха
«Антитромботична терапія фібриляції передсердь згідно рекомендацій ESC
2020» проф. О.С. Сичов

14:40 – 15:10
«Мобільна ехографія: ультразвукова візуалізація нарешті доступна кожному клініцисту»
проф. Мірошник М. (Париж)

15:10 – 15:40
«Ведення пацієнтів з брадіформами аритмій»
проф. О.С. Сичов

15:40 – 16:10
«Клінічні випадки лікування важких уражень мозку і серця»
к.м.н. Пасічник Г.П., Мартинчук Ю.М. (Київ)

16:10 – 16:30
«Можливості ендоваскулярних технологій в профілактиці тромбоемболічних ускладнень при фібриляції передсердь»
к.мед.н. Кравчук Б. Б.

16:30-18:40 ІІI засідання
Рухові розлади

Головуючі: проф. Карабань І.М.

16:30 – 17:00
«Неврологічні аспекти активного довголіття, роль нейроцитопротекторів»
академік, професор Скоромець О.А.

17:00 – 17:30
«Нейростимуляція глибинних структур головного мозку у пацієнтів з хворобою Паркінсона: 10-річний досвід в Республіці Білорусь»
проф. Ліхачов С.О., Алєксєєвєц В.В., Буняк А.Г. (Мінськ)

17:30 – 17:50
«Нові акценти в традиційних протоколах лікування хвороби Паркінсона»
проф. Карабань І.М. (Київ) – за підтримки Асіно

17:50 – 18:20
«Патофізіологічні аспекти лікування вестибулярної пароксизмії»
проф.Ліхачов С.О., Мар’єнко І.П. (Мінськ)

18:20 – 18:40
«Інноваційний прорив в терапії хвороби Паркінсона»
проф. Карабань І.М. (Київ)

ЧЕТВЕР, 22 Квітня
09:30 – 14:00 І засідання
Мозковий інсульт: патогенез, клініка, терапія
Головуючі: чл-кор. НАМН України Черній В.І., проф. Козьолкін О.А.

09:30 – 10:00
«Сучасні принципи діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту»
чл-кор. НАМН України Черній В.І., Черній Т.В. (Київ)

10:00 – 10:30
«Порівняльний аналіз сучасних стратегій лікування і профілактики цереброваскулярної патології»
проф. Живолупов С.А. (Санкт-Петербург)

10:30 – 11:00
«Актуальність проблеми тромбозів церебральних синусів та вен»
чл-кор. НАМН України Дзяк Л.А. (Дніпро)

11:00 – 11:30
«Патогенетична гетерогенність ішемічного інсульту»
чл-кор. НАМН України Кузнецова С.М. (Київ)

11:30 – 12:00
«Клініко-параклінічні особливості гострого періоду мозкового ішемічного півкульового інсульту»
проф. Козьолкін О.А., проф. Мєдвєдкова С.О. (Запоріжжя)

12:00 – 12:30
«Пробудження, відновлення, підтримка нейропластичності після інсульту»
проф. Гриб В.А. (Івано-Франківськ)

12:30 – 13:00
«Мозковий інсульт і пандемія Covid-19»
проф. Міщенко Т.С. (Харків)

13:00 – 13:30
«Інтенсивна терапія поєднаної церебральної і кардіальної патології»
к.м.н. Пасічник Г.П. (Київ)

13:00 – 13:30 Обговорення
14:00 – 14:30 Перерва

14:30 – 17:00 IІ засідання
Актуальні питання ендоваскулярної нейрохірургії
Головуючі: д.м.н. Щеглов Д.В.

14:30 – 15:00
«Можливості ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в лікуванні та профілактиці інсульту»
д.м.н. Щеглов Д.В., Свиридюк О.Є., Конотопчик С.В. (Київ)

15:00 – 15:30
«Ендоваскулярна тромбектомія при ішемічному інсульті. Сучасні тенденції та наш досвід»
д.м.н. Щеглов Д.В., Свиридюк О.Є., Конотопчик С.В. (Київ)

15:30 – 15:50
«Лікувальна тактика при кавернозних ангіомах головного мозку»
к.м.н. Возняк О.М. (Київ)

15:50 – 16:10
«Дисекції внутрішніх сонних і хребетних артерій: фактори ризику, діагностика, лікування»
к.м.н. Скачкова Н.О. (Київ), Романюк Т.Ю. (Київ)

16:30-18:10 IІI засідання
Проблеми когнітивних та психоемоційних порушень в неврології
Головуючі: к.м.н. Холін В.О.

16:30 – 16:50
«Довгострокові наслідки перенесеної Covid-19-інфекції та шляхи корекції неврологічних і когнітивних порушень»
проф. Тріщинська М.А. (Київ)

16:50 – 17:10
«Довготривалі нейропсихологічні наслідки Covid-19. Чи потрібна реабілітація?»
д.м.н. Насонова Т.І. (Київ)

17:10 – 17:30
«Аспекти диференційної діагностики когнітивних порушень в неврологічній пракиці»
к.м.н. Холін В.О. (Київ) – за підтримки Асіно

17:30 – 17:50
Профілактика деменції у пацієнтів з помірними когнітивними порушеннями
проф. Міщенко Т.С. (Харків)

17:50 – 18:10
«Нейрометаболічна стратегія фармакотерапії афективних розладів: кому, коли і навіщо?»
к.м.н. Бурчинський С.Г. (Київ)

18:10 – 18:30 Обговорення

П’ЯТНИЦЯ, 23 Квітня
09:30-14:00 І засідання
Артеріальна гіпертензія та хронічна ішемія мозку
Головуючі: проф. Єна Л.М.

09:30 – 10:00
«Хронічна ішемія головного мозку при артеріальній гіпертензії: можливості ранньої діагностики когнітивних і рухових порушень»
проф. Ліхачов С.О., Сидорович Е.С., Павловська Т.С., Астапенко А.В. (Мінськ)

10:00 – 10:30
«Антигіпертензивна терапія, мультиморбідні та геріартрічні синдроми»
проф. Єна Л.М. (Київ)

10:30 – 11:00
«Ролі оксиду азоту в усуненні ендотеліальної дисфункції»
чл-кор. НАМН України Черній В.І., Черній Т.В. (Київ)

11:00 – 11:30
«Лікування артеріальної гіпертензії в практиці невролога: шлях від настанови до пацієнта»
проф.Міщенко Л.А. (Київ)

11:30 – 12:00
«Пошкодження нервових волокон при метаболічному дисбалансі»
проф. Орос М.М. (Ужгород)

12:00 – 12:30
«Рідкісні клінічні та нейровізуалізаційні прояви ураження нервової системи при патології нирки»
Кононець О.М., проф. Ткаченко О.В. (Київ)

12:30 – 12:50
«Мультипараметрична високопольна МРТ у ранній діагностиці структурних змін білої речовини головного мозку при асоційованій з артеріальною гіпертензією хворобі малих судин»
Семьонова О. В.

12:50 – 12:20 Обговорення
13:20 – 14:00 Перерва

14:00 – 17:00 IІ засідання
Нейрореабілітація: від науки до практики
Головуючі: проф. Кирилова Л.Г., Проскура Т.О.

14:00 – 14:30
«Питання готовності м’язів до відновлення функції після травми периферичної нервової системи»
проф. Гриб В.А. (Івано-Франківськ)

14:30 – 15:00
«Актуальні питання реабілітації хворих, які перенесли мозковий ішемічний інсульт»
проф. Мєдвєдкова С.О.,проф. Козьолкін О.А. (Запоріжжя)

15:00 – 15:30
«Розлади аутистичного спектру у дідей з порушенням мовиі поведінки та шляхи їх коррекції»
проф. Кирилова Л.Г. (Київ)

15:30 – 16:00
«Огляд сучасних рекомендацій з реабілітації пацієнтів після інсульту»
проф. Міщенко В.М. (Харків)

16:00 – 16:20
«Нейромодуляційна терапія при мозкових інсультах»
Зубов П.Г. (Одеса)

16:20 – 16:40
«Вплив методу професора Козявкіна на функцію руки у дітей із церебральним паралічем»
к.м.н. Кушнір А.Д. (м. Трускавець)

16:40 – 17:00
«Диференціальна діагностика хронічних нейропатій»
д.м.н. Насонова Т.І. (Київ)

17:00 – 17:30
«Питання кардіоневрологічної реабілітації у хворих з постковідним синдромом»
к.м.н. Проскура Т.О (Київ), к.м.н. Мазур С.Г.

17:30 – 18:00 Обговорення
18:00 Закриття конференції