Кузнецова Світлана Михайлівна – завідувач відділом судинної патології головного мозку

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України з 28.12.2011 р., доктор медичних наук (1989 р.), професор (2000 р.), заслужений лікар АР Крим (2006 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), лікар вищої категорії, завідувач відділом судинної патології головного мозку ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України” (1992 р.).

С. М. Кузнецова – відомий вчений-невролог з високопрофесійною та загальноосвітньою ерудицією. Широкий спектр її наукових інтересів включає вивчення регіонально-етнічних аспектів старіння ЦНС та формування цереброваскулярних захворювань, аналіз вікових, патогенетичних механізмів реорганізації функціонального стану мозку у хворих на інсульт, визначення ролі генетичних факторів в патогенезі інсульту, розробка та впровадження в практику реабілітаційних комплексів для хворих на інсульт. На основі результатів епідеміологічних обстежень обґрунтовано положення про регіонально-етнічні особливості старіння та формування цереброваскулярних захворювань. Комплексні клініко-неврологічні, електрофізіологічні та цитогенетичні обстеження осіб з різною спадковою схильністю до інсульту дозволили виділити конституціональні типи біоелектричної активності головного мозку та варіанти хромосомного поліморфізму у осіб з високим ризиком розвитку інсульту. Встановлені вікові, патогенетичні та півкульні особливості реорганізації метаболізму, церебральної гемодинаміки, електрогенезу мозку та їх взаємин у хворих на інсульт та з урахуванням цих особливостей розроблені реабілітаційні комплекси, які включають сучасні технології. На основі результатів комплексного аналізу впливу великої кількості препаратів на церебральну гемодинаміку, метаболізм, біоелектричну активність головного мозку у хворих, які перенесли ішемічний інсульт, обґрунтовано положення про півкульну нейрофармакологію.

Директор Українського геріатричного реабілітаційного центру, член президії Міжнародній асоціації організацій в галузі неврології та нейронаук, голова Асоціації кардіоневрологів України, віце-президент Медичного технологічного об’єднання “Інсульт” в рамках міжнародного фонду реабілітації інвалідів імені Св. Пантелеймона, експерт комісії з вікових аспектів застосування лікарських засобів Державного експертного центру України, член редколегій 6 фахових журналів.

Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом”

Автор 375 наукових праць, серед яких 3 монографії. Підготувала 3 доктори та 13 кандидатів наук.