Теломери та хвороба Альцгеймера

Теломери – це кінцеві ділянки хромосом, що вкорочуються з кожним поділом клітини і значною мірою лімітують кількість її поділів, що впливає на темп старіння.

Вкорочення теломер асоційоване з хворобою Альцгеймера (ХА), депресивними розладами, рівнем стресу, низькою фізичною активністю, нерегулярним та нетривалим сном та зменшеними навчальними здібностями. У цій статті ми намагалися оцінити зв’язок між довжиною теломер у лейкоцитах периферійної крові та рівнем когнітивного порушення та його залежність від віку та статі.

До дослідження були залучені здорові особи та пацієнти з амнестичним легким когнітивним порушенням (aMCI) та різними стадіями ХА. Усі пацієнти були оцінені за однією й тією ж стандартною діагностичною процедурою, включаючи нейрологічний огляд — Міні-Ментальний Тест (MMSE). Зразки крові від 66 осіб (18 чоловіків та 48 жінок, середній вік 71,2 ± 0,56 років) збиралися для видобування ДНК з периферійних мононуклеарних клітин (PBMC). Відносна довжина теломер (RTL) вимірювалася за допомогою монохромної мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції.

Дані, отримані в дослідженні, показують, що RTL в PBMC має статистично значущий зв’язок з балом MMSE (p < 0,02). Крім того, спостерігалася статева специфічна різниця у зв’язку між довжиною теломера та різними показниками MMSE. Також встановлено, що зменшення RTL на одиницю пов’язане зі збільшенням шансів на розвиток ХА у 2,54 рази (95% ДІ, 1,25 до 5,17). Результати, отримані в цьому дослідженні, узгоджуються з іншими дослідженнями, що довжина теломера може бути цінним біомаркером занепаду когнітивних функцій. Однак є потреба в додаткових дослідженнях довжини теломера, які допоможуть оцінити вплив спадкових та середовищних факторів.

association-of-telomere-length-with-cognitive-impairments