Лабораторія фізіології

Керівник (до вересня 2023 року!) – академік НАМН України, доктор медичних наук,професор, Заслужений діяч науки і техніки України Владислав Вікторович БЕЗРУКОВ

Лабораторія створена у 1958 р. академіком Володимиром Веніаміновичем Фролькісом, який очолював її до 1999 р.

Основні напрями досліджень: з’ясування ролі змін процесів регуляції й адаптації на різних рівнях (від клітинного до цілісного організму), мембрано-геномної взаємодії у механізмах старіння та розвитку вікової патології в експерименті; пошук шляхів протидії прискореному старінню та збільшення тривалості життя.

Велика увага приділяється з’ясуванню вікових змін функціонування різних органів і систем – центральної, периферичної, автономної нервових систем, серцево-судинної, ендокринної та м’язової. Вивчені вікові особливості функціонування адренергічної та холінергічної медіаторних систем (зокрема – обмін медіаторів, чутливість до дії гуморальних та нервових факторів), обміну білку та нуклеїнових кислот, стану системи антиоксидантного захисту, системи оксиду азоту, механізми зниження стійкості до гіпоксії та розвитку ендотеліальної дисфункції при старінні, формування стрес-вік синдрому.

Академіком В.В. Фролькісом і його школою розроблені адаптаційно-регуляторна гіпотеза вікового розвитку, концепція етагенезу, нові підходи до терапії вік-залежних хвороб, зокрема, генна терапія експериментального атеросклерозу, застосування стовбурових клітин у тварин з експериментальною кардіоміопатією.

Розроблені експериментальні підходи до подовження життя – застосування інгібіторів біосинтезу білка, антиоксидантів, методу подвійної детоксикації (ентеросорбція та активація мікросомального окиснення), за допомогою поєднаної дії гіпоксії та гіперкапнії, хронічної стимуляції позитивних емоціогенних зон гіпоталамуса.

Вперше випробувано поєднання калорійно-обмеженого харчування з киснево-обмеженою атмосферою. Виявлено, що залежно від якісного і кількісного складу атмосфери, в якій існує організм, можна вплинути на швидкість поглинання кисню, швидкість газообміну, стимулювати захисні механізми організму, які можуть забезпечити його високу життєздатність у стресорних умовах та збільшити тривалість життя. Встановлено, що механізми адаптації у тварин з різною стійкістю до гіпоксії мають свої особливості, розуміння яких має важливе значення для обґрунтування індивідуальних режимів гіпоксичних тренувань.

Співробітники лабораторії брали участь у створенні нових лікарських засобів (кораргін, мембратон та ін.).

За роки існування лабораторії підготовлено десятки докторів і більше сотні кандидатів наук з біології та медицини як серед співробітників Інституту, так і поза його межами.

Нагороди і відзнаки. Фролькіс В.В. – Заслужений діяч науки і техніки України» (1992), відзнака Президента України (1994), Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (1999) та V ступеня (1996).Безруков В.В. – Заслужений діяч науки і техніки України» (1998), Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2015). Державні премії УРСР 1984 р. (В.В. Фролькіс), Державна премія України 2003 р. (В.В. Фролькіс, В.В. Безруков), премія ім. І.І.Мечнікова НАН та НАМН України 1995 р.(В.В. Фролькіс, Х.К. Мурадян), премія ім. О.О. Богомольця НАН України 1971 р. (Фролькіс В.В.), премія ім. М.Д. Стражеска НАН України  2000 р. (В.В. Фролькіс, В.В. Безруков), премія ім. Д.Ф. Чеботарьова НАН України 2015 р. (Х.К. Мурадян), Міжнародна премія ім.Ф.Верцара1986 р. (В.В. Фролькіс), премія Міжнародної Асоціації геронтологів, Почесні грамоти Верховної Ради та Президента України, НАМН та МОЗ України.

Контакти: телефони: +38 (044) 430-4161.

Запитання або повідомлення для фізіологів Інституту геронтології
Всі поля обов'язкові до заповнення