Архів надходжень до картотеки за 13 жовтня 2020 р.

1.    Skulstad H. Пандемия COVID-19 и визуализация сердца / H. Skulstad, B. Cosyns, B. Popescu // Здоров’я України. – 2020. – № 9 (478). –С. 17.
2.    Yu. Chen. Новий коронавірус: структура геному, реплікація та патогенез / Yu. Chen, Qianyun Liy, Deyin Guo // Здоров’я України. – 2020. – № 9 (478). – С. 27.
3.    Бурчинский С.Г. Гипоксия как универсальный патофизиологический феномен в кардионеврологии: возможности фармакологической коррекции и профилактики / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2020. – № 9 (478). – С. 18 – 19.
4.    Корж О.М. Ожиріння: клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики і лікування / О.М. Корж // Міжнар. мед. журнал. – 2020. – Т. 26, № 2 (102). – С. 5 – 10.
5.    Короткий огляд COVID-19 із боку шлунково-кишкового тракту та печінки, мета аналіз міжнародних даних і рекомендації для консультативного ведення пацієнтів із COVID-19 / S. Sultan, O. Altayar, S. Siddique та ін. // Здоров’я України. – 2020. – № 9 (478). – С. 34 – 35.
6.    Мангуби Д.А. Антидепрессанты: трудный выбор среди генериков / Д.А. Мангуби // НейроNEWS. – 2020. – № 6 (117). – С. 12 – 15.
7.    Математична модель прогнозування тяжкості перебігу короновірусної інфекції та основні протиепідемічні заходи в Україні / О.В. Боброва, Н.Г. Міхановська, П.В. Нартов та ін. // Міжнар. мед. журнал. – 2020. – Т. 26, № 2 (102). – С. 57 – 65.
8.    Мельник А.А. Методы лабораторного анализа для диагностики нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего опасное инфекционное заболевание COVID-19 / А.А. Мельник // Здоров’я України. – 2020. – № 10 (479). – С. 33 – 35.
9.    Настанови Європейського товариства кардіологів щодо діагностики та ведення кардіоваскулярних захворювань під час пандемії COVID-19: епідеміологія, патофізіологія, артеріальна гіпертензія // Здоров’я України. – 2020. – № 9 (478). – С. 11 – 12.
10.    Пандемія COVID-19: вплив на психічне здоров’я населення // НейроNEWS. – 2020. – № 6 (117). – С. 6 – 8.
11.    Порушення коагуляції та тромбоз у пацієнтів із COVID-19 // Здоров’я України. – 2020. – № 10 (479). – С. 31.
12.    Принципи гормонозамісної терапії у жінок у клімактеричному періоді / Н.М. Пасієшвілі, В.С. Лупояд, В.Г. Карпенко, В.О. Ільченко // Міжнар. мед. журнал. – 2020. – Т. 26, № 2 (102). – С. 29 – 31.
13.    Радченко О.М. Атипові пневмонії: виклик сучасності / О.М. Радченко // Здоров’я України. – 2020. – № 9 (478). – С. 28 – 29.
14.    Радченко О.М. Застосування аргініну та бетаїну при старечій астенії й інших патологічних станах / О.М. Радченко, І.І. Князькова // Здоров’я України. – 2020. – № 9 (478). – С. 42.
15.    Роль препаратів цинку в профілактиці та лікуванні COVID-19 // Здоров’я України. – 2020. – № 10 (479). – С. 32.
16.    Шаповаленко І.С. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у осіб похилого та старечого віку в залежності від наявності факторів кардіоваскулярного ризику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.С. Шаповаленко. – К., 2019. – 24 с.
17.    Шаповаленко І.С. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у осіб похилого та старечого віку в залежності від наявності факторів кардіоваскулярного ризику: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.С. Шаповаленко. – К., 2019. – 220 с.