Вітаємо з обранням і затвердженням!

25 червня 2024 на Загальних зборах Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України член-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Бориса Микитовича МАНЬКОВСЬКОГО обрано і затверджено директором ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України». Колектив Інституту вітає Бориса Микитовича з обранням і затвердженням і бажає міцного здоров’я, успіхів і досягнень в науці, творчого натхнення і нових видатних звершень!