Додаток до 60-річчя Інституту

Анонс
Додатку “Проблеми старіння та довголіття”
до 60-річчя ДУ “Інститут геронтології
ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”

Історія Інституту геронтології, його лабораторій і відділів, вклад  фахівців, що стояли у витоків сучасної геронтологіїї та геріатрії, їх учнів і послідовників, наукова та соціальна діяльність і здобутки від заснування до сьогодення…

в ювілейному випуску журналу “Проблемы старения и долголетия”