Архів надходжень до картотеки за 19 січня 2021 р.

1.    Influense of curcumin on lifespan if it is applied at the larval stage of Drosophila melanodaster / A.V. Pisaruk, N.M. Koshel, L.V. Mekhova, O.G. Zabuga, S.G. Ivanov // Ageing and Longevity. – 2020.
2.    Study of the Association Between Antihyperglycemic Therapy and cancer in patients with type 2 diabetes mellitus / T. Vatseba, L. Sokolova, V. Pushkarev, N. Koshel // Galician medical journal. – 2020. – Vol. 27, Issue 3.
3.    Геріатрична допомога населенню України: сучасний стан і напрямки розвитку / В.В. Чайковська, Т.І. Вялих, Н.М. Величко, В.А. Толстих, С.В. Москалюк // Мат. 3-го нац. конгр. з міжнар. уч. з паліативної  та хоспісної  допомоги (Київ, 9-10 жовтня 2020 р.).
4.    Евтушенко Е.Н. Статины: фармакоэкономические аспекты применения препаратов группы ингибиторов ГМГ КоА редуктазы / Е.Н. Евтушенко, В.Д. Немцова, В.В. Чайковская // Современное состояние фармацевтической отрасли: проблемы и перспективы: мат. междунар. науч.-практ. конф. (Ташкент, 13 ноября 2020 г.). – Ташкент: ТашФармИ, 2020. – С. 153 – 154.
5.    Епігенетичне програмування тривалості життя (експериментальне дослідження) / А.В. Писарук, О.М. Вайсерман, Н.М. Кошель, О.Г. Забуга, Л.В. Мєхова. – К.: «Фенікс», 2020. – 180 с.
6.    Коркушко О.В. Оценка метаболического возраста человека с помощью регрессионного и нейросетевого анализа / О.В. Коркушко, А.В. Писарук, В.П. Чижова. – 2020. (подано до друку).
7.    Кузнєцов В.В. Ішемічний інсульт / В.В. Кузнєцов, С.Г. Мазур. – К., 2020. – 300 с.
8.    Кузнєцов В.В. Статини в системі профілактики інсульту / В.В. Кузнєцов, Т.Ю. Романюк, Л.А. Шевченко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – № 1 – 2. – С. 16 – 24.
9.    Кузнєцова С.М. Вікові особливості постінсультної реорганізації церебральной гемодинаміки / С.М. Кузнєцова, С.Г. Мазур, Н.О. Скачкова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – № 1 – 2. – С. 30 – 34.
10.    Оптимізація та стандарти паліативного догляду за геріатричними пацієнтами / Н.М. Величко, В.В. Чайковська, Т.І. Вялих, С.В. Москалюк // Мат. 3-го нац. конгр. з міжнар. уч. з паліативної  та хоспісної  допомоги (Київ, 9-10 жовтня 2020 р.).
11.    Рубльов А.В. Особливості сучасного математичного моделювання екологічних процесів / А.В. Рубльов, О.О. Вольф, Н.М. Величко // Зб. тез. доп. XXVII всеукр. наук.-практ. конф. «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (Київ, 25-26 листопада 2020 р.). – С. 50 – 51.
12.    Соціально-медичні аспекти впливу економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19 на паліативну та хоспісну допомогу у світі та в Україні / О.О. Вольф, А.В. Царенко, Н.М. Величко, О.І. Толстих, А.М. Бондарчук // Здоров’я суспільства. – 2020. – Т. 9, № 2. – С. 52 – 57.
13.    Стан медико-соціальної допомоги людям літнього віку, тимчасово переміщеним з окупованих територій / Т.І. Вялих, В.В. Чайковська, Н.М. Величко, В.А. Толстих, С.В. Москалюк // Мат. 3-го нац. конгр. з міжнар. уч. з паліативної  та хоспісної  допомоги (Київ, 9-10 жовтня 2020 р.).
14.    Экспресс диагностика темпа старения человека с помощью анкеты / А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова, Л.В. Писарук, А.М. Вайсерман // Успехи геронтологии. – 2020 (подано до друку).