Архів надходжень до картотеки за 14 січня 2021 р.

1.    Богомолов А.Є. Сидром свербежу в практиці алерголога: від механізмів виникнення до можливостей лікування / А.Є. Богомолов // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2020. – № 4 (79). – С. 38 – 45.
2.    Вплив курсового застосування кверцетину на стійкість до гіпоксії у людей похилого віку з метаболічним синдромом / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, О.В. Бондаренко, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко, О.М. Гриб // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2020. – Вип. 4 (158). – С. 156 – 159.
3.    Драчук К.О. Вплив пропаргілгліцину на ендотелійзалежне розслаблення судин і утворення супероксидного аніона при старінні / К.О. Драчук, Н.О. Дорофеєва, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2020. – Т. 66, № 4. – С. 7 – 11.
4.    Застосування неопіоїдних анальгетиків для лікування пацієнтів із хронічним болем // НейроNEWS. – 2020. – № 9 (120). – С. 37 – 41.
5.    Кондратюк В.Є. Роль довжини теломер у прогнозуванні когнітивних порушень у пацієнтів з церебральним атеросклерозом та цукровим діабетом / В.Є.Кондратюк, М.С. Черська, В.Г. Гурьянов // Клін. ендокринол. та ендокринна хірургія. – 2020. – № 4 (72). – С. 28 – 38.
6.    Кореляційні зв’язки між цитокіновими показниками імунного запалення, ендотеліальним фактором росту та біохімічними параметрами у пацієнтів з подагрою / Л.В. Натрус, Д.В. Мальцев, В.Є. Кондратюк та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2020. – Т. 66, № 5. – С. 55 – 63.
7.    Левашов М.И. Биоэлектрические свойства костной ткани / М.И. Левашов. – К.: ГП «Информ.-аналит. агентство», 2015. – 278 с. – ISBN 978-617-571-111-8.
8.    Марута Н.О. Клінічна картина депресивних проявів серед пацієнтів з когнітивними порушеннями при депресивних розладах / Н.О. Марута, С.О. Ярославцев, Г.Ю. Каленська // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2020. – Вип. 4 (158). – С. 160 – 166.
9.    Мороз О.Ф. Вікові особливості впливу бомбезину на жовчосекреторну функцію печінки / О.В. Мороз, С.П. Весельський, Т.П. Лященко // Фізіологіч. журнал. – 2020. – Т. 66, № 5. – С. 46 – 54.
10.    Морфофункціональні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини in vito у оваріоектомованих мишей різного віку / А.М. Устименко, В.М. Кирик, Т.М. Луценко, О.М. Цупиков, Г.М. Бутенко // Клітинна та органна трансплантологія. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 148 – 167.
11.    Наслідки пандемії COVID-19: сплеск гендерного насилля // НейроNEWS. – 2020. – № 9 (120). – С. 5 – 6.
12.    Настанови щодо фармакотерапії пацієнтів з уніполярною депресією // НейроNEWS. – 2020. – № 9 (120). – С. 42 – 47.
13.    Талаш Р.В. Візуальний та морфометричний аналіз третіх молярів чоловіків і жінок у віковому аспекті / Р.В. Талаш // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2020. – Вип. 4 (158). – С. 285 – 291.
14.    Тіньовий бік пандемії: насильство над жінками та дівчатами під час пандеміє COVID-19 // НейроNEWS. – 2020. – № 9 (120). – С. 7.