Архів надходжень до картотеки за 29 січня 2020 р.

1.    Артеріальна гіпертензія: сто питань і відповідей для пацієнтів: метод. реком. – Івано-Франківськ, 2003. – 18 с.
2.    Гаврилов Л.А. Исследование генетики продолжительности жизни с помощью кинетического анализа: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. б. н.: 03.00.15 – генетика / Л.А. Гаврилов. – М., 1980. – 22 с.
3.    Галушко О.А. Гострий інсульт у жінок: особливості виявлення та корекції вуглеводних порушень / О.А. Галушко, М.А. Тріщинська // Новости медицины и фармации. – 2019. – № 15, 16 (710, 712). – С. 8 – 9.
4.    Годованец В.А. Частная патогенетическая акупунктура / В.А. Годованец. – Луцк: «Надстырье», 2004. – 296 с. – ISBN 966-517-431-2.
5.    Даніловський С. В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.
6.    Депрессия: лечение и ведение пациентов // НейроNEWS. – 2019. – № 10 (111). – С. 49 – 54.
7.    Застосування добового моніторування артеріального тиску для прогнозу перебігу артеріальної гіпертензії та визначення індивідуальних схем лікування: метод. реком. – Х., 2003. – 35 с.
8.    Застосування фізичних чинників у ранній санаторно-курортній реабілітації хворих, які перенесли мозковий інсульт: метод. реком. – Одеса-Київ, 2003. – 26 с.
9.    Інтенсивна терапія коматозних станів різного походження: метод. реком. – Дніпропетровськ, 2000. – 39 с.
10.    Курята О.В. Мембранні та гуморальні механізми розвитку гіпертонічної хвороби у віковому аспекті і на фоні лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.В. Курята. – Запоріжжя, 2000. – 36 с.
11.    Луцишин Я.Б. Корекція комплексами з L-аргініном морфофункціонального стану яєчників щурів різних вікових груп, які зазнали дії іонізуючого випромінення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Я.Б. Луцишин. – К., 2004. – 20 с.
12.    Небредовые ипохондрические расстройства в позднем возрасте / Н.Н. Иванец, Р.А. Шестакова, Е.М. Гончарова, Е.А. Антропова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 11. – С. 109 – 115.
13.    Нейропатичний біль: від рекомендацій до клінічної практики // НейроNEWS. – 2019. – № 10 (111). – С. 30 – 33.
14.    Нові методики діагностики та терапії артеріальної гіпертензії: метод. реком. – К., 2004. – 20 с.
15.    Орос М.М. Нейробіологічні основи депресії та тривожного розладу: принципи консервативного лікування / М.М. Орос, О.В. Тодавчин // НейроNEWS. – 2019. – № 10 (111). – С. 34 – 36.
16.    Остеоартроз. Сучасні методики фізіотерапевтичного лікування: метод. реком. – Х., 2002. – 19 с.
17.    Остеопороз: від ранньої діагностики до ефективного лікування / В.В. Поворознюк та ін. // Здоров’я України, кардіологія. – 2019. – № 6 (67). – С. 25.
18.    Патопсихологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.Д. Максименко, А.П. Чуприков, Є.М. Прокопович та ін. – К.: КММ, 2010. – 208 с. – ISBN 978-966-1673-02-0.
19.    Пилипович А.А. Боль в шее: клиника, диагностика, терапия / А.А. Пилипович // Здоров’я України. – 2019. – № 24 (469). – С. 42 – 43.
20.    Поворознюк В.В. Цереброкардіальні прояви остеохондрозу шийно-грудного відділу хребта / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2019. – № 22 (467). – С. 14.
21.    Поетапний підхід до терапії хвороби Паркінсона // НейроNEWS. – 2019. – № 10 (111). – С. 24 – 29.
22.    Пріонові захворювання: сучасний стан проблеми (доповідь проф. Донецького держ. мед. університету В.Г. Шлопова на засіданні 23.02.2001). – К., 2001. – 15 с. – 9542-от.
23.    Радіологічна термінологія / М.І. Пилипенко, І.В. Корнейко. – Х.,1995. – 630 с.
24.    Сучасна діагностика симптоматичних артеріальних гіпертензій: метод. реком. – К., 2004. – 19 с.
25.    Сучасні погляди на лікування подагри / С.В. Кушніренко, М.Л. Пастернак, А.С. Крилова та ін. // Здоров’я України. – 2019. – № 22 (467). – С. 12 – 13.
26.    Творческие способности у пациентов с болезнью Паркинсона / Е.А. Катунина, Н.Н. Шипилова, Н.В. Титова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 11. – С. 128 – 132.
27.    Трахтенберг И. Всего одна жизнь / И. Трахтенберг. – К., 2019. – 319 с. – ISBN 978-617-635-146-7.
28.    Тривожні розлади: особливості перебігу, діагностування та лікування // НейроNEWS. – 2019. – № 10 (111). – С. 37 – 41.
29.    Фармакотерапія в геріатричній клініці / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, О.В. Купраш, С.О. Гударенко та ін. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 166 с. – ISBN 978-966-934-236-2.
30.    Шевченко Ю.С. Фізіологічна роль пептидів, які контролюють харчову поведінку, в регуляції енергетичного балансу у молодих осіб з підвищеною масою тіла: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / Ю.С. Шевченко. – 24 с.
31.    Яблоков А.В. Миф о незначительности последствий Чернобыльской катастрофы / А.В. Яблоков. – М., 2001. – 112 с. – ISBN 5 – 88587-178-7.
32.    Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: метод. поради. – К.: Вид-во «Толока», 2011. – 79 с. – ISBN 966-7990-39-7.
33.    Яринкіна О.А. Добові коливання артеріального тиску у хворих на есенціальну гіпертензію та особливості його нейрогуморальної регуляції у ранковий період: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.А. Яринкіна. – К., 2000. – 20 с.