Архів надходжень до картотеки за 26 лютого 2020 р.

1.    Boschloo L. Симптом-специфическая єффективность антидепрессантов в сравнении с когнитивно-поведенческой терапией в лечении депрессии: результаты метаанализа индивидуальных данных пациентов / L.Boschloo, E.Bekhuis, E.S.Weits // НейроNEWS. – 2020. – № 1 (112). – С. 40 – 46.
2.    Аміногуанідин відновлює ендогенний синтез сірководню, конститутивний синтез оксиду азоту, ендотелійзалежну вазо дилатацію та пригнічує відкривання мітохондріальної пори у серці старих щурів / Н.А. Струтинська, А.Ю. Лучкова, Л.А. Мись та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2019. – Т. 65, № 6. – С. 12 – 21.
3.    Гендер. Екологія. Здоров’я. Мат. VI Міжнар. наук. – практ. конф.(18-19 квітня 2019р., Харків). – Х.: ХНМУ, 2019. – 255 с.
4.    Гусева О.В. Силовая физическая нагрузка как фактор риска болезни Паркинсона / О.В. Гусева, Н.Г. Жукова, И.А. Жукова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 12. – С. 7 – 11.
5.    Ендотеліальний моноцитактивуючий фактор II відновлює ендотелійзалежне розслаблення судин при старінні / К.О.Драчук, Ю.П.Коркач, Н.О.Дорофеєва // Фізіологіч. журнал. – 2019. – Т. 65, № 6. – С. 38 – 42.
6.    Критерії визначення резистентності до терапії біполярної депресії // НейроNEWS. – 2020. – № 1 (112). – С. 34 – 39.
7.    Метаболічний синдром і дивовижні молекули рослинного світу / Г.А. Анохіна, В.В. Харченко, І.Я.Лопух,І.А. Коруля // Здоров’я України (діабетологія). – 2019. – № 1 (45). – С. 22 – 23.
8.    Метформін і похилий вік: ефективний контроль глікемії та запобігання наслідкам старіння // Здоров’я України (діабетологія). – 2019. – № 1 (45). – С. 18 – 19.
9.    Никула Тарас. Моє Київське півстоліття (мемуари) / Т. Никула. – К.: Задруга, 2015. – 424 с. – ISBN 978-966-432-169-0.
10.    Орос М.М. Біль у стопі: погляд невролога / М.М. Орос, В.В. Грабар // НейроNEWS. – 2020. – № 1 (112). – С. 23 – 30.
11.    Покращення прогнозу пацієнтів із ЦД 2 типу: акцент на подовження життя за допомогою препаратів із доведеною кардіоваскулярною ефективністю // Здоров’я України (діабетологія). – 2019. – № 1 (45). – С. 15 – 16.
12.    Шереметьева И.И. Реабилитация пациентов, перенесших острое полиморфное психотическое расстройство / И.И. Шереметьева, А.Е. Строганов, Е.О. Кулешова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 12. – С. 84 – 87.
13.    Яковлева Л.М. Профілактика раптової серцевої смерті / Л.М. Яковлева // Ліки України. – 2019. – № 9 – 10 (235-236). – С. 41 – 47.