Архів надходжень до картотеки за 20 січня 2020 р.

1.    Bliss E.S. Кишечно-мозговая ось, микрофлора кишечника и их связь с развитием ожирения / E.S. Bliss, E. Whiteside // Здоров’я України (гастроентерологія). – 2019. – № 2 (52). – С. 38 – 39.
2.    Аснес С.В. Особенности питания и двигательной активности при дорсалгиях / С.В. Аснес, В.А. Симонян // Вісн. невідкладної і відновної медицини. – 2019. – Т. 20, № 3. – С. 14 – 15.
3.    Безруков В.В. Старіння сьогодні – процес керований (розмова з академіком НАМНУ В.В. Безруковим) / В.В. Безруков // Ваше здоров’я. – 2020. – № 1 – 2 (1545-1546). – С. 4 – 6.
4.    Борткевич О.П. Контроль болю при остеоартриті: невирішені проблеми та нові можливості / О.П. Борткевич // Здоров’я України. – 2019. – № 23 (468). – С. 42.
5.    Бурчинський С.Г. Біль і депресія: нові можливості фармакотерапії хронічних психогенних больових синдромів / С.Г. Бурчинський // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2019. – № 8 (110). – С. 55 – 61.
6.    Буряковська О.О. Вплив кортизолу на порушення сну у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу / О.О. Буряковська // Укр. терапевтич. журнал. – 2019. – № 4. – С. 63 – 68.
7.    Вдовиченко В.І. У пошуках формули здорового харчування / В.І. Вдовиченко, В.В. Кульчицький, Г.М. Рибас // Сучасна гастроентерологія. – 2019. – № 6 (110). – С. 82 – 86.
8.    Григорова О.В. Современные представления о патогенетической терапии тревожных расстройств / О.В. Григорова, Р.В. Ахапкин, Ю.А. Александровский // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 10. – С. 111 – 120.
9.    Дзяк Л.А. Особенности электрофизиологического мониторинга у больных с дискогенными острыми пояснично-крестцовыми радикулопатиями / Л.А. Дзяк, А.А. Шульга, А.Н. Шульга // Укр. неврологіч. журнал. – 2019. – № 4. – С. 47 – 54.
10.    Долженко М.М. Гендерні аспекти серцево-судинних захворювань / М.М. Долженко, Л.І. Яковенко // Ліки України. – 2019. – № 8 (234). – С. 31 – 35.
11.    Ефекти інтерлейкіну-10 та фактори росту фібробластів-2 у мишей із токсичною купризоновою моделлю демієлінізації / І.Ф. Лабунець, А.Є. Родніченко, Н.О. Утко, Т.М. Пантелеймонова, Я.О. Похоленко, З.Л. Літошенко, Г.М. Бутенко // Клітинна та органна трансплантологія. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 18 – 31.
12.    Исследование диагностической значимости длины теломер и активности теломеразы у пациентов с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом 2-го типа / М.С. Егорова, Д.С. Красненков, В.Г. Гурьянов и др. // Клін. ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2019. – № 4 (68). – С. 62 – 72.
13.    Кальбус О.І. Статево-вікові особливості поширеності міастенії в окремих регіонах України / О.І. Кальбус // Укр. неврологіч. журнал. – 2019. – № 4. – С. 21 – 28.
14.    Крушинська З.Г. Ожиріння у хворих на цукровий діабет 2-го типу: медичні та соціальні аспекти / З.Г. Крушинська, Т.Ю. Юзвенко, С.М. Ткач // Клін. ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2019. – № 4 (68). – С. 36 – 44.
15.    Лабораторная диагностика заболеваний легких / А.М. Зборовський, С.Б. Норейко, Е.Н. Кульбака, А.Н. Кравец // Вісн. невідкладної і відновної медицини. – 2019. – Т. 20, № 4. – С. 105 – 110.
16.    Мануальная терапия и ее последствия / Е.С. Тучик, Т.А. Иваненко, А.В. Епифанов, В.А. Епифанов // Вісн. невідкладної і відновної медицини. – 2019. – Т. 20, № 2. – С. 56 – 57.
17.    Метельський В.В. Фізична активність осіб після 60 років / В.В. Метельський // Наук.-практ. конф. з міжнар. уч. «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» (Житомир, 25-26 жовтня 2018 р.). – С. 321. – 9541-от.
18.    Новый подход к лечению нарушений ходьбы при болезни Паркинсона / С.Б. Исмаилова, В.С. Ондар, Е.А. Ермилов и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 10. – С. 46 – 50.
19.    Особливості сучасних пошкоджень допоміжного апарату ока діагностики та лікування: Метод. реком. – К., 2019. – 31 с.
20.    Пасічна І.О. Сучасні уявлення про гендерні та вікові особливості синдрому подразненого кишечника / І.О. Пасічна, В.І. Вдовиченко // Сучасна гастроентерологія. – 2019. – № 6 (110). – С. 68 – 74.
21.    Поворознюк В.В. Цереброкардіальні прояви остеохондрозу шийно-грудного відділу хребта / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2019. – № 22 (467). – С. 14.
22.    Скочко О.В. Клінічний перебіг ішемічної хвороби серця під впливом корекції традиційних та додаткових факторів ризику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.В. Скочко. – Дніпро, 2019. – 22 с.
23.    Сучасні погляди на лікування подагри / С.В. Кушніренко, М.Л. Пастернак, А.С. Крилова та ін. // Здоров’я України. – 2019. – № 22 (467). – С. 12 – 13.
24.    Табеева Г.Р. Умеренные когнитивные расстройства: что дальше? / Г.Р. Табеева // Журн. неврологии и психиатрии им.  С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 10. – С. 103 – 110.
25.    Якупов Э.З. Адъювантная терапия болевых синдромов: возможности использования нуклеотидов / Э.З. Якупов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т. 119, № 10. – С. 141 – 144.