Архів надходжень до картотеки за 14.06.2018 р.

1.    β-адреноблокаторы в лечении хронической сердечно-сосудистой патологии: место карведилола / Л.М. Ена, В.О. Артеменко, И.В. Мудрук, О.Г. Гаркавенко, В.А. Ярош и др. // Здоров’я України. – 2018. – № 2 (57), кардіологія. – С. 51 – 52.
2.    Больові синдроми: механізми ноцицепції та антиноцицепції / Н.К. Свиридова, Г.М. Чуприна, Т.П. Парнікоза та ін. // Сх.-європ. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6 (18). – С. 16 – 22.
3.    Бугайова О.В. Ефективність використання сучасних методів діагностики остеопорозу при синдромі Шерешевського-Тернера / О.В. Бугайова // Клін. генетика і перинатальна діагностика. – 2018. – № 1 (4). – С. 48 – 53.
4.    Клініко-біохімічні особливості на різних етапах кардіологічної реабілітації в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда / І.Е. Малиновська, О.Б. Кучменко, В.О. Шумаков та ін. // Укр. кардіологіч. журнал. – 2018. – № 2. – С. 14 – 23.
5.    Програма профілактики Віл-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику. Посібник для фасилітатора. – К.: «Поліграф плюс», 2015. – 282 с. – ISBN 978-966-8977-51-0.
6.    Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс. Посібник з проведення тренінгу. – К.: НаУКМА, 2017. – 174 с. – ISBN 978-966-2410-96-9.
7.    Серцево-судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування. Зб. лекцій Укр. кардіологіч. шк. ім. М.Д. Стражеска. – К., 2018. – 149 с.
8.    Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін / А.А. Свинчук, А.О. Корнецький, М.А. Гончарова та ін. [В.Я. Назарук, Н.Є. Гусак, А.А. Туманова]. – К.: ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. – 188 с. – ISBN 978-966-97661-0-6.
9.    Труфанов Є.О. 200 років хворобі Паркінсона / Є.О. Труфанов // Сх.-європ. журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – Т. 3. – № 2. – С. 3 – 23.