Архів надходжень до картотеки за 9 жовтня 2023 року

 1. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні (мат. другої наук.-практ. конф. 20-21 листопада 2013 р.). – К.: «Талком», 2013. – 247 с. – ISBN 978-617-7133-18-5.
 2. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні (мат. першої наук.-практ. конф. 8 -9 листопада 2012 р.). – К.: «Університет «Україна», 2012. – 280 с. – ISBN 978-966-388-438-7.
 3. Баймухамедов Чокан. Ревматоидный артрит: диагностика / Ч. Баймухамедов. – Алматы: Изд-во «Здравоохранение Казахстана», 2019. – 212 с. – ISBN 978-601-305-350-9.
 4. Довідник пестициди. – К.: Інтерсервіс,2019. – 904 с. – ISBN 978-617-696-984-6.
 5. Інноваційні розробки наукових установ Національної академії медичних наук України. До 30-річчя діяльності. – К.: ВД «Авіцена», 2023. – 200 с. – ISBN 978-617-7597-39-0.
 6. Комісаренко С. Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу або роздуми вченого-біохіміка й імунолога про розвиток і значення наук про життя / С. Комісаренко. – К., 2020. – 240 с. – ISBN 978-966-2214-87-1.
 7. Комісаренко С.В. Світова коронавірусна криза / С.В. Комісаренко. – К.: ЛАТ&К, 2020. – 120 с. – ISBN 978-617-7824-26-7.
 8. Леоненко О.Б. Наноматеріали на робочому місці: актуальні питання безпеки праці / О.Б. Леоненко, О.В. Демецька, Н.С. Леоненко. – К.: ВД «Авіцена», 2018. – 144 с. – ISBN 978-966-2144-99-4.
 9. Медичне забезпечення Збройних сил України під час антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території Луганської та Донецької областей. Ч. III. – К.: «Вид-во Людмила», 2020. – 487 с. – ISBN 978-617-7638-00-0.
 10. Медичне забезпечення Збройних сил України під час антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території Луганської та Донецької областей. Ч. II. – К.: «Вид-во Людмила», 2020. – 437 с. – ISBN 978-617-7638-00-0.
 11. Нагорна А.М. Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення / А.М. Нагорна, Н.В. Гречківська. – К.: ВД «Авіцена», 2018. – 264 с. – ISBN 978-617-7597-03-1.
 12. Національна академія медичних наук України. 30 років. Академічна медична наука – українському суспільству. 1993 – 2023. – К.: ВД «Авіцена», 2023. – 536 с. – ISBN 978-617-7597-38-3.
 13. Національна Академія медичних наук України. Основні результати діяльності у 2021 році / за ред.. акад. В.І. Цимбалюка. – К.: Парлам. Вид-во, 2022. – 312 с. – ISBN 978-966-922-172-8.
 14. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. Зб. наук. пр. Вип. 20. – К., 2020. – 621 с.