Архів надходжень до картотеки за 7 липня 2023 року

 1. Барна О.М. Предіабет у час глобальних викликів: між пандемією і війною / О.М. Барна // Мистецтво лікування. – 2022. – № 10 (196). – С. 10 – 15. (презентація).
 2. Біологічний вік і профіль старіння людини (регресійні та нейромережні моделі) / А.В. Писарук, В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, Н.М. Кошель. – К.: «Фенікс», 2023. – 218 с. – ISBN 978-966-2523-45-4.
 3. Бондарчук Т.В. Комплекс факторів елонгації трансляції eEF1B людини: структурна організація і функціональні властивості: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / Т.В. Бондарчук. – К., 2023. – 25 с.
 4. Бурчинський С.Г. Можливості комплексної патогенетичної корекції основних клінічних синдромів при невротичних розладах / С.Г. Бурчинський // Укр. мед. часопис. – 2023. – № 1 (153). – С. 33 – 38.
 5. Бурчинський С.Г. Нові можливості фармакотерапії афективних розладів у загально медичній практиці / С.Г. Бурчинський // Мистецтво лікування. – 2023. – № 2 (198). – С. 25 – 28. (презентація).
 6. Бурчинський С.Г. Нові можливості фармакотерапії інсомній у практиці сімейного лікаря / С.Г. Бурчинський, М.А. Калініченко // Ліки України. – 2023. – № 3 (269). – С. 22 – 27.
 7. Бурчинський С.Г. Нові можливості фармакотерапії тривожних розладів в умовах довготривалих кризових станів / С.Г. Бурчинський // Мистецтво лікування. – 2022. – № 10 (196). – С. 41 – 44. (презентація).
 8. Бурчинський С.Г. Нові можливості фармакотерапії тривожних розладів в умовах довготривалих кризових станів / С.Г. Бурчинський // Мистецтво лікування. – 2023. – № 3 (199). – С. 21 – 24. (презентація).
 9. Бурчинський С.Г. Стрес, цереброваскулярна патологія та судинна деменція: від різноманіття шляхів патогенезу – до мультимодальної фармакотерапії / С.Г. Бурчинський, В.О. Холін // Укр. мед. часопис. – 2023. – № 1 (153). – С. 23 – 28.
 10. Гавалко А.В. Роль гіпоксії в порушенні толерантності до глюкози у людей похилого віку та шляхи корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.04 – патологічна фізіологія / А.В. Гавалко. – Тернопіль, 2023. – 20 с.
 11. Гавалко А.В. Роль гіпоксії в порушенні толерантності до глюкози у людей похилого віку та шляхи корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.04 – патологічна фізіологія / А.В. Гавалко. – К., 2022. – 198 с.
 12. Депресія і війна // Здоров’я України (неврологія). – 2023. – № 1 (64). – С. 10 – 11.
 13. Зозуля І.С. Реабілітаційні заходи у пацієнтів після перенесеного інсульту. Рекомендації сімейному лікарю і пацієнту / І.С. Зозуля, А.О. Волосовець // Укр. мед. часопис. – 2023. – № 1 (153). – С. 55 – 58.
 14. Карабань І.М. Ефективність амантадину в рамках терапії хвороби Паркінсона, леводопа-індукованих дискінезій та COVID-19 / І.М. Карабань // Здоров’я України (неврологія). – 2023. – № 1 (64). – С. 22 – 23.
 15. Орос М.М. Когнітивні порушення як наслідок прямого впливу COVID-19 на нервову систему / М.М. Орос // Ліки України. – 2023. – № 3 (269). – С. 33 – 37.
 16. Сартакова О.А. Поєднання тривоги та депресії: чому іноді лікування не допомагає? / О.А. Сартакова // Укр. мед. часопис. – 2023. – № 1 (153). – С. 51 – 54.
 17. Хаустова О.О. Понад рік війни та втрат: відродження з попелу горя для творення нового життя / О.О. Хаустова, І.В. Лещук // Укр. мед. часопис. – 2023. – № 1 (153). – С. 43 – 50.
 18. Чабан О.С. Стрес та тривога: від нейрохімії до клініки. Що це дає лікарю-практику? / О.С. Чабан // Укр. мед. часопис. – 2023. – № 1 (153). – С. 39 – 42.
 19. Які процеси в головному мозку впливають на деменцію та хворобу Альцгеймера? // Ліки України. – 2023. – № 3 (269). – С. 46.